Det er etablert et regionale AFT- nettverk og vi har den glede å invitere til Kickoff 2020! Vi håper dette vil inspirere til et godt og utviklende samarbeid i de tre regionene, og åpne for et samlet Trøndelag også i AFT – sammenheng.

Det er kommet flere innspill til gode temaer framover som vi vil ta med oss videre. Vi oppmuntrer alle til å ta med et eller flere tema til denne samlingen.

Nøkkelinformasjon

Ikon_Klokkeslett Dato: 15. januar
Sted: Scandic Hell, Værnes
Vekstakademiet-pris-ikon.png Pris: Pris for dagpakke er 730 kr

Påmelding

Ta kontakt med Wenche B. Syvertsen ved interesse (wenche@asvl.no)

Påmeldingen er bindende.

Påmelding innen 15. desember