Vi gir råd og veiledning i arbeidsgiverspørsmål

Råd og veiledning er en av våre hovedoppgaver som arbeidsgiverforening. Har du spørsmål som dreier seg om personal eller arbeidsrett, trenger du råd i attføringsfaglige spørsmål, eller veiledning i kvalitetssikringsprosesser, så kan vi hjelpe deg. Som medlem kan du kontakte oss ved behov.

I sidemenyen til venstre finner du oppdaterte utgaver av alle våre avtaler og regelverk.

Dette kan vi svare arbeidsgiver på:

  • Håndtering av personalsaker
  • Ansettelser og rekruttering
  • Permitteringer og oppsigelser
  • Arbeidstidsbestemmelser
  • Lønn og pensjon
  • Sykefraværsbestemmelser
  • Kvalitetssikring av tiltakene

Oversikt over hvem som svarer på hva finner du her: Sekretariatet

Regjeringen foreslår nye regler om varsling

Regjeringen foreslår nye regler om varslingPublisert 

31. mars 2017 la Arbeids- og sosialdepartementet frem en proposisjon med forslag om endringer i reglene om varsling i arbeidsmiljøloven. Proposisjonen er til behandling i Stortinget.Les mer