12. september: Inkluderende Bedrift - Praksisavtaler i næringslivet, Oslo

12. september: Inkluderende Bedrift - Praksisavtaler i næringslivet, Oslo
Sentrale emner

Det nye AFT-tiltaket inneholder krav om ekstern praksis og minimum 50% formidling til arbeid, og/ eller skole. Dette kravet medfører at vi som Vekstbedrifter må jobbe profesjonelt og metodisk i forhold til næringslivet rundt oss. Kurset gir innsikt i metoder og verktøy som gir et bedre utgangspunkt for å lykkes med praksis og formidlingsarbeid.

Hva lærer du?

Kurset "Praksisavtaler i næringslivet" inneholder både metoder, verktøy og erfaringsbasert kunnskap som gjør arbeidet med næringsliv og andre arbeidsgivere mere metodisk og profesjonelt.

Målgruppe

Dette kurset er rigget for næringslivskontakter, eller de av veilederne i bedriften som har utstrakt næringslivskontakt.

Kursleder
12. september: Inkluderende Bedrift - Praksisavtaler i næringslivet, Oslo  Rune Kvarme er utdannet spesialpedagog/sosialpedagog med spesialisering innenfor lese-/ skrive- og matematikkvansker. Han har tidligere jobbet bl.a. i PP-tjenesten og etablert spesialpedagogisk opplæring i flere attføringsbedrifter. I 2007 etablerte han Læringsnettverket i bransjeforeningen attføringsbedriftene, og har samarbeidet tett med landets ledende fagmiljøer for å etablere et fagmiljø innenfor basiskompetanseområdet.
 Nøkkelinformasjon
12. september: Inkluderende Bedrift - Praksisavtaler i næringslivet, Oslo
Målgruppe: Næringslivskontakter og veiledere i AFT-tiltaket
12. september: Inkluderende Bedrift - Praksisavtaler i næringslivet, Oslo

Dato: 12. september kl 09.30-15.30
Sted: Scandic Gardermoen, Oslo 

12. september: Inkluderende Bedrift - Praksisavtaler i næringslivet, Oslo  
Pris: 2.000 kroner
Program

Se programmet her

Påmelding

Meld deg på her innen 11. august

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende.

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.