12.-14. september, 17.-18. oktober og 21.-22. november : Jobbteam - nøkler til suksess når VTA og AFT spiller på lag (3 samlinger)

12.-14. september, 17.-18. oktober og 21.-22. november : Jobbteam - nøkler til suksess når VTA og AFT spiller på lag (3 samlinger)
12.-14. september, 17.-18. oktober og 21.-22. november : Jobbteam - nøkler til suksess når VTA og AFT spiller på lag (3 samlinger)
Målgruppe

Arbeidsledere og veiledere i vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter. Kurset passer særlig godt i bedrifter som har både VTA og AFT.

Mål

Etablere gode team på tvers for å få til nødvendige endringer i arbeidsplassene i VTA og utvikle kvalifiseringsarenaer som bidrar til formidling i AFT.

Nye rammer for VTA og AFT

Mer målrettet avklaring og kvalifisering i AFT utfordrer til nye måter å organisere dette arbeidet.

Mer arbeidsutprøving og kvalifisering skal foregå i eksterne bedrifter. Det stiller nye krav til individuell veiledning og ekstern kvalifisering.

I VTA-tiltaket oppfordres det til hospitering hos eksterne arbeidsgivere, som ett tillegg til eller som en del av arbeidstiden for deltakeren.

Det vil styrke begge tiltakene når arbeidslederne og veilederne jobber på lag.

Hva lærer du?

Kurset er en videreutvikling av Basiskurset som tidligere ble arrangert av Kallerud Kompetanse. I dag er kurset spesielt tilpasset VTA og AFT.

Kurset gir grunnlag for god veiledning, klok ledelse og læring på arbeidsplassen. Bli mer bevisst på egne holdninger i rollen som arbeidsleder, veileder og leder.

 Sentrale emner
  • Meg selv – økt selvinnsikt og trygghet i egen rolle
  • Samarbeid mellom arbeidsledere i VTA og veiledere i AFT for målrettet intern praksis
  • Struktur og flyt i avklaring, kvalifisering og formidling
  • Karriereveiledning i praksis 
Arbeidsmåter

Vårt motto er bærbar og brukbar kompetanse. Det vi si praktisk læring og anvendbar i hverdagen.

I kurset legger vi vekt på å lære gjennom praktiske øvelser. Vi knytter fagstoffet til konkrete utfordringer du møter i din hverdag som arbeidsleder og veileder.

Best utbytte

Bedriften får best utbytte av kurset dersom flere enn en medarbeider deltar på samme kurs. 

Omfang

Kurset har tre moduler (3 + 2 +2) - totalt 7 dager. Mellom samlingene arbeider deltakeren med oppgaver i egen bedrift.

Kursledere

Kurslederne fra Lipro AS har lang erfaring i å undervise og veilede medarbeidere i vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter, blant annet Basiskurset. De er konsulenter og veiledere i strategi- og kompetanse-utvikling i ulike bransjer. Kurslederne tilbyr også kurs for daglig ledere. Trykk her for referanser 

12.-14. september, 17.-18. oktober og 21.-22. november : Jobbteam - nøkler til suksess når VTA og AFT spiller på lag (3 samlinger) Martin Forså arbeider som daglig leder i Lipro AS. Martin har lang erfaring i å undervise og veilede ledere i Vekst- og attføringsbedrifter, blant annet Basiskurs attføring. Har i tillegg vært konsulent og veileder i strategi- og kompetanseutvikling i bransjen. 
 12.-14. september, 17.-18. oktober og 21.-22. november : Jobbteam - nøkler til suksess når VTA og AFT spiller på lag (3 samlinger)
Aina Søbakk
 arbeider i Lipro AS. Hun har lang erfaring i å undervise og veilede ledere i vekst- og inkluderingsbedrifter, blant annet Basiskurs attføring. Aina har også vært konsulent og veileder i strategi- og kompetanseutvikling i bransjen.

12.-14. september, 17.-18. oktober og 21.-22. november : Jobbteam - nøkler til suksess når VTA og AFT spiller på lag (3 samlinger)

Anne Vasaasen
, Lipro AS. 

 
Nøkkelinformasjon
12.-14. september, 17.-18. oktober og 21.-22. november : Jobbteam - nøkler til suksess når VTA og AFT spiller på lag (3 samlinger)
Målgruppe: Arbeidsledere og veiledere i vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter. Kurset passer særlig godt i bedrifter som har både VTA og AFT.
12.-14. september, 17.-18. oktober og 21.-22. november : Jobbteam - nøkler til suksess når VTA og AFT spiller på lag (3 samlinger)

Dato: 12.-14. september, 17.-18. oktober og 21.-22. november
Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

12.-14. september, 17.-18. oktober og 21.-22. november : Jobbteam - nøkler til suksess når VTA og AFT spiller på lag (3 samlinger)  
Pris: 15.900 kroner + eventuell overnatting
Program

Program kommer

Påmelding

Meld deg på her innen 10. august

Kurset arrangeres i Oslo i regi av Vekstakademiet.
Kurset kan også arrangeres lokalt/bedriftsinternt.

For bedriftsinterne kurs: kontakt Martin Forså, Lipro AS | martin@lipro.no | tlf. 900 38 487 |  www.lipro.no

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende.

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.