17. april: Rus og psykisk helse: en dobbeltdiagnose - Lær deg å samtale med mennesker i krise

17. april: Rus og psykisk helse: en dobbeltdiagnose - Lær deg å samtale med mennesker i krise
Sentrale emner
  • Samtaleteknikk - hvordan møte personer i krise
  • God kommunikasjon

 Kursleder

17. april: Rus og psykisk helse: en dobbeltdiagnose - Lær deg å samtale med mennesker i krise Torbjørn Soteland startet arbeid innen rus og psykisk helse allerede i 1994 og arbeider i dag som rusterapeut ved NAV Mandal. Av utdanning er Torbjørn i bunn klinisk sosionom og godkjent veileder. Han tatt veiledningspedagogikk og tilleggsutdanning innen nettverksterapi. Han de fleste årene arbeidet innen det kommunale systemet, men har også arbeidet som faglig leder på privat rusinstitusjon. 
 Nøkkelinformasjon
17. april: Rus og psykisk helse: en dobbeltdiagnose - Lær deg å samtale med mennesker i krise
Målgruppe: For deg som veileder personer med sammensatte utfordringer. Passer særlig for deg som arbeider med personer med rusproblematikk- og-/eller psykiske helseproblemer.
17. april: Rus og psykisk helse: en dobbeltdiagnose - Lær deg å samtale med mennesker i krise

Dato: 17. april
Sted: Scandic Gardermoen

17. april: Rus og psykisk helse: en dobbeltdiagnose - Lær deg å samtale med mennesker i krise  
Pris: 2.500 kroner
Program

Program kommer

Påmelding

 Meld deg på her innen 16. mars

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende.

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.