18.-19. januar: Basiskompetanseopplæring, Bergen

18.-19. januar: Basiskompetanseopplæring, Bergen
Sentrale emner
  • Kurset gjør kursdeltaker i stand til å drive med opplæring på basiskompetansefeltet.
  • Hva innebærer det å jobbe  med basiskompetansevansker for voksne på et arbeidsmarkedstiltak?
  • Lær deg å jobbe med lese-/skrivevansker hos tiltaksdeltakere 
  • Lær deg å jobbe med praktisk norskopplæring for minoritetsspråklige
  • Lær deg å jobbe med matematikk og tallbehandling hos tiltaksdeltakere

Kursleder

 18.-19. januar: Basiskompetanseopplæring, Bergen Rune Kvarme er utdannet spesialpedagog/sosialpedagog med spesialisering innenfor lese-/ skrive- og matematikkvansker. Han har tidligere jobbet bl.a. i PP-tjenesten og etablert spesialpedagogisk opplæring i flere attføringsbedrifter. I 2007 etablerte han Læringsnettverket i bransjeforeningen attføringsbedriftene, og har samarbeidet tett med landets ledende fagmiljøer for å etablere et fagmiljø innenfor basiskompetanseområdet.
 Nøkkelinformasjon
18.-19. januar: Basiskompetanseopplæring, Bergen
Målgruppe: For de som skal jobbe med basiskompetanseopplæring mot tiltaksdeltakere. 

Kurset BkV-Basiskompetanse i Vekstbedrift er for veiledere som ønsker å jobbe med opplæringsbiten innenfor basiskompetanseområdet, og deltagelse på dette kurset er en forutsetning for å være med i BkV-nettverket i ASVL.

Vi anbefaler at deltakerne på dette kurset har erfaring- og/ eller undervisningskompetanse, men understreker at det er opp til Vekstbedriften i samråd med sitt NAV-kontor å definere hvilken formalkompetanse som godkjennes for å drive opplæring innenfor basiskompetanseområdet.

Hvis bedriften ønsker å dekke både kartlegging og opplæring i basiskompetanse selv anbefaler vi deltagelse på både kurset Basiskompetansekartlegging og Basiskompetanseopplæring.

 

18.-19. januar: Basiskompetanseopplæring, Bergen

Dato: 18. og 19. januar
Sted: Scandic Flesland Airport, Bergen

18.-19. januar: Basiskompetanseopplæring, Bergen  
Pris: 3.300 kroner
Program

Se programmet her

Påmelding

Meld deg på her innen 18. desember

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende.

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.