23.-25. januar, 6.-7. mars og 10.-11. april: Jobbteam - nøkler til suksess når VTA og AFT spiller på lag

 

23.-25. januar, 6.-7. mars og 10.-11. april: Jobbteam - nøkler til suksess når VTA og AFT spiller på lag

  23.-25. januar, 6.-7. mars og 10.-11. april: Jobbteam - nøkler til suksess når VTA og AFT spiller på lag
Sentrale emner
  • Meg selv - økt selvinnsikt og trygghet i egen rolle
  • Samarbeid mellom arbeidsledere i VTA og veiledere i AFT for målrettet intern praksis
  • Struktur og flyt i avklaring, kvalifisering og formidling
  • Karriereveiledning i praksis
Hva lærer du?

Kurset er en videreutvikling av Basiskurset som tidligere ble arrangert av Kallerud Kompetanse. I dag er kurset spesielt tilpasset VTA og AFT.

Kurset gir grunnlag for god veiledning, klok ledelse og læring på arbeidsplassen. Bli mer bevisst på egne holdninger i rollen som arbeidsleder, veileder og leder.

Mål

Etablere gode team på tvers for å få til nødvendige endringer i arbeidsplassene i VTA og utvikle kvalifiseringsarenaer som bidrar til formidling i AFT.

Nye rammer for VTA og AFT

Mer målrettet avklaring og kvalifisering i AFT utfordrer til nye måter å organisere dette arbeidet.

Mer arbeidsutprøving og kvalifisering skal foregå i eksterne bedrifter. Det stiller nye krav til individuell veiledning og ekstern kvalifisering.

I VTA-tiltaket oppfordres det til hospitering hos eksterne arbeidsgivere, som ett tillegg til eller som en del av arbeidstiden for deltakeren.

Det vil styrke begge tiltakene når arbeidslederne og veilederne jobber på lag.

Arbeidsmåter

Vårt motto er bærbar og brukbar kompetanse. Det vi si praktisk læring og anvendbar i hverdagen.

I kurset legger vi vekt på å lære gjennom praktiske øvelser. Vi knytter fagstoffet til konkrete utfordringer du møter i din hverdag som arbeidsleder og veileder.

Best utbytte

Bedriften får best utbytte av kurset dersom flere enn én medarbeider deltar på samme kurs.

Omfang

Kurset har tre moduler (3 + 2 + 2) totalt 7 dager. Mellom samlingene arbeider deltakeren med oppgaver i egen bedrift.

Kursansvarlige fra Lipro

23.-25. januar, 6.-7. mars og 10.-11. april: Jobbteam - nøkler til suksess når VTA og AFT spiller på lag Martin  Forså 
23.-25. januar, 6.-7. mars og 10.-11. april: Jobbteam - nøkler til suksess når VTA og AFT spiller på lag Anne Vasaasen
23.-25. januar, 6.-7. mars og 10.-11. april: Jobbteam - nøkler til suksess når VTA og AFT spiller på lag Elin Antonsen

Vi har lang erfaring i å undervise og veilede medarbeidere i vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter, blant annet Basiskurset. Vi er også konsulenter og veiledere i strategi- og kompetanseutvikling i ulike bransjer. Vi tilbyr også kurs for daglig ledere. 


Nøkkelinformasjon

23.-25. januar, 6.-7. mars og 10.-11. april: Jobbteam - nøkler til suksess når VTA og AFT spiller på lag
Målgruppe: Arbeidsledere og veiledere i vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter. Kurset passer særlig godt i bedrifter som har både VTA og AFT.
23.-25. januar, 6.-7. mars og 10.-11. april: Jobbteam - nøkler til suksess når VTA og AFT spiller på lag

Dato: 23.-25. januar, 6.-7. mars og 10.-11. april

Sted: Scandic Gardermoen, Oslo 

23.-25. januar, 6.-7. mars og 10.-11. april: Jobbteam - nøkler til suksess når VTA og AFT spiller på lag  
Pris: 15.900 kroner (inkluderer kursavgift og 8 dagpakker. Eventuelle overnattinger kommer i tillegg.)
Program

Program kommer

Påmelding

Påmelding innen 19. desember

Kurset kan også arrangeres lokalt/bedriftsinternt. Kontakt Martin Forså, Lipro AS

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til hilde@asvl.no

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.