24. august: Basiskompetansekartlegging, Oslo

24. august: Basiskompetansekartlegging, Oslo
Sentrale emner

Kartlegging av basisferdighetene

  • Leseferdigheter
  • Skriveferdigheter
  • Matematikkferdigheter
  • Språkferdigheter
  • Digitale ferdigheter
Hva lærer du?

Kurset i basiskompetansekartlegging inneholder en sertifisering i verktøyene Rådgiveren og Veilederen basis, samt informasjon/ gjennomgang av lisensfrie verktøy fra Kompetanse Norge (tidligere VOX) m.fl. 

Rådgiveren er et komplett testsystem som gjør det enkelt å kartlegge nivå i norsk, engelsk og matematikk hos elever fra 10 år til og med voksne. Den inneholder alt som skal til for en effektiv planlegging og organisering av opplæring for elever med lærevansker.

Veilederen Basis kartlegger grunnleggende ferdigheter innen norsk, matematikk og samfunnskunnskap.

Det er en forutsetning for deltagelse på kurset at bedriften har inngått lisensavtale med NetPed - lisensavtale inngås altså på bedriftsnivå, ikke pr kursdeltaker. ASVL-medlemmer får rabatt på lisensen, se: Rabattavtale BKV - Basiskompetanse for Vekstbedrifter. Send e-post til post@netped.no og vis til avtalen. 

Det er viktig at deltakeren har med egen PC med WIFI-tilkobling til kurset.

Kursleder

Rune Berrefjord, daglig leder i NetPed   
 Nøkkelinformasjon
24. august: Basiskompetansekartlegging, Oslo
Målgruppe: Veiledere i AFT-tiltaket
24. august: Basiskompetansekartlegging, Oslo

Dato: 24. august, kl 09.30-15.30
Sted: Scandic Gardermoen, Oslo 

24. august: Basiskompetansekartlegging, Oslo  
Pris: 2.000 kroner
Program

Se programmet her

Påmelding

Kurset er dessverre fullt.

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til hilde@asvl.no

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.