31. august-1. september, 12.-13. oktober, 16.-17. november: Motiverende intervju - MI, 10 studiepoeng

31. august-1. september, 12.-13. oktober, 16.-17. november:  Motiverende intervju - MI, 10 studiepoeng         31. august-1. september, 12.-13. oktober, 16.-17. november:  Motiverende intervju - MI, 10 studiepoeng    

Synes du det er vanskelig å holde fokus i veiledningssamtalene?

Er det vanskelig å hente fram det deltakerne egentlig ønsker?

Har du lett for å gi råd?

Ønsker du å bli en mer profesjonell veileder/samtalepartner?

Kravene til veiledning med fokus på Empowerment og livskvalitet ligger i kravspesifikasjonene AFT og VTA. Denne etterspør også hvilken kompetanse, metoder og virkemidler bedriftene har og benytter.

Motiverende Intervju (MI) er en internasjonal anerkjent metodikk som benyttes på tvers av fagdisipliner innen områder som jobber med motivasjon, endring av livsstil, ulike typer avhengighet, kriminalitet og aktiv deltakelse i egen prosess.

I samarbeid med HiOA tilbyr ASVL kompetansegivende kurs i Motiverende Intervju med oppstart 31.august. Det vil være 3 samlinger med ulike oppgaver mellom samlingene.

Fagansvarlig

 31. august-1. september, 12.-13. oktober, 16.-17. november:  Motiverende intervju - MI, 10 studiepoeng
Anne Høiby
 er medlem av Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT). Hun har lang erfaring med undervisning i Motiverende Samtale, bla for barnevernet, NAV, frisklivssentraler, psykisk helsearbeid, hverdagsrehabilitering, kriminalomsorgen, legevakt og flere Høgskoler. 
 Nøkkelinformasjon
31. august-1. september, 12.-13. oktober, 16.-17. november:  Motiverende intervju - MI, 10 studiepoeng

Målgruppe: Veiledere og arbeidsledere i AFT og VTA
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Studiepoeng: 10 sp
Studiets nivå: Videreutdanning

31. august-1. september, 12.-13. oktober, 16.-17. november:  Motiverende intervju - MI, 10 studiepoeng

Studiestart:
1. samling 31. august - 1. september
2. samling: 12.-13. oktober
3. samling: 16. - 17. november
Sted: Høyskolen i Oslo og Akershus

31. august-1. september, 12.-13. oktober, 16.-17. november:  Motiverende intervju - MI, 10 studiepoeng  
Pris: 9.000 kroner + semesteravgift kr 640,-

Påmelding

Trykk her for å komme til nettsiden for påmelding og for å lese mer om studiet 

Emneplan

Informasjon om opptakskrav

Her kan du lese mer om hvordan du finner frem i søkeportalen til Høyskolen i Oslo og Akershus

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer studiet med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til hilde@asvl.no

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.