5. mars: Mest fag eller mest leder?

5. mars: Mest fag eller mest leder?
Sentrale emner
  • Bli bevisst din rolle som attføringsleder
  • Hvordan bygger du gode team?
  • Hvordan gjøre hverandre gode?
  • Lær deg å lytte til det dine medarbeidere sier
  • Bli bevisst din rolle som leder
  • Kommunikasjonsstil som motiverer
  • Hvordan få frem det beste i dine medarbeidere?
  • Hvordan er din kommunikasjonsstil?
Kursleder
 5. mars: Mest fag eller mest leder? Geir Aker er instruktør, veileder og coach. 

Geir har 10 års erfaring fra Forsvaret, fra millimeterpresisjon i Garden til ledertrening ved en av forsvarets skoler. Seinere har han jobbet med mennesker som av ulike årsaker har havnet litt utenfor normen i samfunnet.

5. mars: Mest fag eller mest leder? Anne Høibyer høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er utdannet barnevernspedagog, har også utdanning innen organisasjons- og ledelsesutvikling og har hovedfag i yrkespedagogikk med fokus på læring på arbeidsplassen. Har jobbet som kliniker, leder og med opplæring, innen rusomsorg, kriminalomsorg og høgskole. Mitt hovedfokus har vært og er på samtalen som arbeidsverktøy, og jeg har kjennskap til ulike samtalemetodikker, med hovedvekt på Motiverende samtale (Motivational Interviewing/MI)

 

 Nøkkelinformasjon
5. mars: Mest fag eller mest leder?
Målgruppe: Attføringsledere
5. mars: Mest fag eller mest leder?

Dato: 5. mars
Sted: Scandic Gardermoen

5. mars: Mest fag eller mest leder?  
Pris: 2.500 kroner
Program

Program kommer

Påmelding

Meld deg på her innen 2. februar

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende.

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.