ASVLs utvalg

Styret kan utnevne spesialutvalg ved behov.

Forhandlingsutvalget er ansvarlig for sentrale forhandlinger om hovedavtaler og overenskomster med avtaleparter som:

  • LO/FLT
  • LO/Fellesforbundet
  • Delta
  • Lederne

Forhandlingsutvalget i perioden 2015-17 består av:

  • Victor D. Norman
  • Rita Sandnes
  • Dag Sandvik