Får du til samtalene med brukerne?

Motiver til endring ved å sette brukeren i sentrum. Lær deg teknikken Motiverende Intervju. Studiet er laget i samarbeid med ASVL.

Får du til samtalene med brukerne?
Foto: Shutterstock.com

Synes du det er vanskelig å holde fokus i medarbeidersamtalene?

Er det vanskelig å hente fram det deltakerne egentlig ønsker?

Har du lett for å gi råd?

Ønsker du å bli en mer profesjonell veileder/samtalepartner?

Kravene til veiledning med fokus på Empowerment og livskvalitet ligger i kravspesifikasjonen for arbeidsmarkedstiltakene. Kravspesifikasjonen etterspør også hvilken kompetanse, metoder og virkemidler bedriftene har og benytter.

Motiverende Intervju (MI) er en internasjonal anerkjent metodikk som benyttes på tvers av fagdisipliner innen områder som jobber med motivasjon, endring av livsstil, ulike typer avhengighet, kriminalitet og aktiv deltakelse i egen prosess.

I samarbeid med HiOA tilbyr ASVL kompetansegivende kurs i Motiverende Intervju med oppstart 31.august.

Det vil være 3 samlinger med ulike oppgaver mellom samlingene.

Alle som har samtalen som et av sine sentrale verktøy har utbytte av studiet, og vi oppfordrer deg til å søke også om du ikke jobber i en vekst- eller attføringsbedrift. 

Se mer info