vip 24 - Kartleggingsverktøy for karriere- og livsvalg

vip24 er et ressursbyggende karriereveiledningsverktøy som gjennom fokus på den enkeltes friskfaktorer utløser arbeidsevne. Utgangspunktet er at Verdier, Interesser og Preferanser må ligge til grunn for veiledning og framtidsplaner. Perspektivet må være at vi er «24-timersmennesker».

vip 24 - Kartleggingsverktøy for karriere- og livsvalg  vip24 er et ressursbyggende karriereveiledningsverktøy, som gjennom fokus på den enkeltes friskfaktorer utløser arbeidsevne. Utgangspunktet er at Verdier, Interesser og Preferanser må ligge til grunn for veiledning og fremtidsplaner, og at perspektivet er at vi er «24-timers» mennesker. 

vip24 er et «alt i ett» - verktøy, som er godt tilpasset bransjen for arbeidsmarkedstiltak og deres ulike behov når det gjelder kartlegging og prosessorientert veiledning av kunder fra NAV. Det er også godt egnet til bruk bedriftens eget HR-arbeid.

vip24 - programmet benyttes i dag av en rekke ASVL- og arbeidsmarkedsbedrifter, kommuner og NAV – i tillegg til offentlig – og privat næringsliv.

vip24 kan også benyttes om virksomheten din ønsker å erobre nye markeder utenfor NAV. F.eks. i sykefraværsoppfølging, rekruttering, teamutvikling, karriereveiledning av ungdom og voksne, m.m.

Sertifisering og bruk

En sertifisering i vip24-programmet består av et 4-dagers kurs fordelt på to samlinger, hvor det øves på bruk av verktøyet mellom samlingene. Avslutningsvis skal det leveres en praksisrapport basert på flere veiledninger, for å sikre en helhetlig forståelse av programmet.

vip24 har inngått partneravtale med Fønix AS, for salg og sertifisering av veiledere. Ved spørsmål om verktøyet, priser på sertifisering og lisens, kontakt Fønix AS ved seniorkonsulent Henriette Seeberg, henriette.seeberg@fonix.as, tlf: 99 79 32 50

For utdypende informasjon om verktøyet og spørsmål rundt det tekniske, se www.vip-24.no

vip24 er et heleid datterselskap av Conexus AS. Kontaktinfo vip24/Conexus: Lise Simensen, lsi@conexus.no