ASVL distrikt SØR inviterer til medlemsmøte (lunsj til lunsj) – hold av datoen!

Program og påmelding kommer

Dato: 1.-2. desember, fra lunsj til lunsj
Sted: Mandal Hotel
Pris: kommer

Påmelding

Påmelding kommer

Påmeldingfrist: