Sentrale emner

  • Samtalestruktur og samtalemetodikk
  • Strukturert arbeidsutprøving internt og eksternt
  • Bevisstgjøring av deg i din rolle som utreder og veileder
  • Rapport og aktivitetsplan som bygger på deltakerens ressurser

Hva lærer du?

Ros- samtalen står for ressursorientert samtale. Metoden passer for jobbsøkere med sammensatte utfordringer og uavklart arbeidsevne. I kurset lærer du å vurdere arbeidsevne ved å se på mennesket i et 24-timersperspektiv. Du lærer å gjennomføre en strukturert samtale. I tillegg lærer du å bli bevisst skille mellom personens historie og din rolle som utreder og veileder.

Målet med en ROS-samtale er å beskrive en konkret aktivitetsplan i tråd med personens ferdigheter og ressurser. En ROS-rapport med aktivitetsplan kan gi et godt grunnlag for målrettet oppstart i AFT.

Kursansvarlig

Wenche B. Syvertsen

Sertifisert ROS-instruktør

 

Nøkkelinformasjon

Vekstakademiet-maalgruppe-ikon.png Målgruppe: Veiledere og arbeidsledere som arbeider med personer hvor arbeidsevnen er sammensatt og uavklart
Ikon_Klokkeslett Dato: 9.-11. mars og 23. april
Sted: ASVLs lokaler, Kristian Augusts gate 3, Oslo sentrum
Vekstakademiet-pris-ikon.png Pris: 12 500 kroner  (+lisens 4 186 SEK)

Påmelding

Meld deg på her (løpende påmelding)

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til hilde@asvl.no

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.