Høstkonferansen 2020 – like muligheter i arbeidslivet

Arbeidsplassen du leder gjør det mulig for alle å finne sin vei i arbeidslivet.

Koronapandemien har vist til fulle hvor viktig vekst- og arbeidsinkluderingsbedriftene er for å skape tilhørighet, trygghet og sammenheng i tilværelsen.

Bli med på årets digitale Høstkonferanse.

Benytt konferansen som en anledning til å samle dine ansatte, og se gjerne foredragsholderne på storskjerm.

Arbeidsliv og diskriminering

Hva slags muligheter vil arbeidstakere og elever som trenger tilrettelegging få i det nye året? Hvordan kan vi utvikle partnerskapet med NAV til det beste for ansatte og arbeidssøkere? Hva må til for å få slutt på at utviklingshemmede blir diskriminert når de skal velge utdanningsvei?

Du møter:
Fungerende Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim
Ny arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte
Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm
Avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedepartementet Anna Bjørshol

En kraftfull organisasjon også i fremtiden

ASVL skal også i årene som kommer være bransjens fremste talerør og forsvarer. Organisasjonen fikk i sommer presentert en utredning som peker ut flere alternative veier inn i en ny tid. Å knytte ASVL mot andre organisasjoner i feltet er blant mulighetene. Derfor har vi invitert Arbeid & Inkludering, Virke og Samfunnsbedriftene til å kommentere rapporten, og til å presentere seg.

Du møter:
Geir Lippestad, styreleder ASVL
Ole Erik Almlid, Administrerende direktør NHO
Ivar Horneland Kristensen, direktør Virke
Øivind Brevik, direktør Samfunnsbedriftene

Helt til slutt får du høre Morten Brandt. Du kommer til å le – og samtidig finne ny inspirasjon til mestring og motivasjon!

 

Fullstendig program

11.00-11.05: Velkommen til ASVLs Høstkonferanse v/ Dag Sandvik, direktør i ASVL

11.05-11.25: Arbeid for dem står utenfor, v/Henrik Asheim, fungerende arbeids- og sosialminister

11.25-11.30: Pause

11.30-11.50: Likestilt opplæring for alle! v/ Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringombud

11.50-11.55: Pause

11.55-12.15: Utfordringer og barrierer i utdanningsløpet for elever med utviklingshemning v/Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i Barne- ungdoms-, og familieetaten

12.15-12.45: Lunsj

12.45-13.05: Arbeidsmarkedspolitikk under pandemien v/Hans Christian Holte, ny arbeid- og velferdsdirektør

13.05-13.10: Pause

13.10-13.30: ASVL inn i fremtiden v/ styreleder Geir Lippestad

13.30-13.35: Pause

13.35-14.35: Bli kjent med NHO, Virke og Samfunnsbedriftene

14.35-14.45: Pause

14.45-15.30: Smittet av arbeidsglede v/Morten Brandt, energisk og entusiastisk foredragsholder

Utskriftsvennlig utgave av programmet

Nøkkelinformasjon

Dato: 10.november
Klokkeslett: kl 11.00 – 15.30
Pris: 1 200 kr pr bedrift

 

Påmelding

Meld deg på her

Vilkår for påmelding

Den oppgitte prisen gjelder pr bedrift. En eventuell avmelding må skje skriftlig til hilde@asvl.no. Påmeldingen er bindende, og avmelding vil bli belastet med full kursavgift.

Fremgangsmåte for deltakelse

Fremgangsmåte for deltakelse vil bli sendt ut i en e-post kort tid før konferansedagen. E-posten blir sendt til den e-postadressen som er oppgitt ved påmelding og må genereres videre av bedriften dersom man følger konferansen fra flere steder.