NYE JOBBER: Varig tilrettelagt arbeid styrkes.

 SØLVE1.jpg

Regjeringen legger i revidert budsjett opp til en økning på 100 nye tilrettelagte jobber i annet halvår 2018.

-Dette er gode nyheter, og en god start. Vi leser dette som en indikasjon på at regjeringen ønsker å gjøre ordene i Jeløy-erklæringen om til handling, sier Dag Sandvik, direktør i ASVL.

I Jeløy-erklæringen står det at regjeringen går inn for en arbeidsinkluderingsdugnad, og at Varig tilrettelagt arbeid er et av satsingsområdene.

2 av 3 utviklingshemmede har verken jobb eller dagtilbud, og jobbkøen er lang.

-Det er behov for 2.000 nye jobber i denne stortingsperioden, sier Sandvik.