Nøkkelinformasjon

Ikon_Klokkeslett Dato: 11. april
Klokkeslett: Kl 08.30-11.30
Sted: Digitalt på zoom
Vekstakademiet-pris-ikon.png Kurspris:
Individuell deltakelse: kr. 1.900
Deltakelse bedrift: kr. 4.900
Tilleggslokasjon bedrift: kr. 750

 

Påmelding*

Meld deg på her

Påmeldingsfrist: Snarest

Kursbeskrivelse

Kurset vil gi økt praktisk kompetanse og forståelsen for hva disse vanskene innebærer. Hva må til for å skape stabilitet og trygghet – hva må til for å øke sannsynligheten for å vurdere hensiktsmessig tiltak på arbeidsplassen for arbeidskandidater/arbeidstakere med disse vanskene og deres omgivelser.

Kurset tar utgangspunkt i “høyt fungerende autisme” som også inkluderer Asperger syndrom. Andre diagnoser som vil bli omtalt er: Barneautisme, Atypisk autisme og Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. Hva innebærer det å ha disse diagnosene? Hvilke utfordringer gir dette for dem selv i arbeidshverdagen og i nettverket – hva bør gjøres?

Hvordan øke forståelsen for målgruppen med denne sårbarheten i arbeidshverdagen.

Kursholder

Terje Wårheim har over 30 års klinisk erfaring med- , og jobber til daglig i spesialisthelsetjenesten rettet mot barn, ungdom og voksne. Sentrale temaer er samarbeid med ulike aktører, læringsmiljø og tilretteleggingstiltak i omsorgsarenaer, opplæringsarenaer og arbeidsliv,  bistand for nærpersoner til personer med ulike forutsetninger og begrensninger – hva skal til for å lykkes, og systematisk foreldreveiledning. Terje er grunnutdannet barnevernspedagog med mastergrad i tverrprofesjonelt samarbeid i helse og sosialsektoren. Han har lang erfaring med foredragsvirksomhet, og underviser innen en rekke temaer rettet mot unge og voksne, veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi. Han har også videreutdanning i ART: Aggression Replacement Training (trening i sosiale-, kognitive og emosjonelle ferdigheter), og har lang erfaring i arbeid med barn, unge og voksne med bl.a autismespekterforstyrrelser og andre utviklingsforstyrrelser.

 

*Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

  • Ved bedriftsdeltakelse sendes i utgangspunktet én link (til den som er registrert). Hvis det er behov for flere innlogginger, ber vi dere krysse for dette i påmeldingsskjemaet. Pris pr. tilleggslokasjon er kr. 750.
  • Dagen før kurset vil du motta en e-post med med praktisk informasjon og instruksjon om hvordan du logger deg på kommunikasjonsplattformen Zoom, som blir benyttet.
  • Alle på kurset må ha en PC/Mac, med kamera og mikrofon.
  • Vær forberedt på å være til stede på video hele kursdagen – på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.
  • Kurspresentasjonen vil bli sendt til alle deltakerne senest dagen etter kurset.
  • NB! Det vil kun bli sendt kursbevis til deltakere som er meldt på individuell deltakelse.

Avbestillingsregler:

  • Bindende påmelding.
  • Avbestilling må gjøres skriftlig til arbeidoginkludering@nhosh.no
  • Ved avbud mindre enn to arbeidsdager i forveien, betales full deltakeravgift. Ved avbud 1 uke før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det kan sendes stedfortreder.