Kursbeskrivelse

I dette kurset får du idéer, metoder og innfallsvinkler til hvordan du kan skape motivasjon og mestring hos ungdom mellom 18 og 25 år. Å hindre frafall og skape nye muligheter for denne gruppen noe av det viktigste vi kan gjøre!

Du får høre historien om hvordan VekstTorget i Trøndelag gikk sammen med kommunen og det lokale NAV-kontoret for skape et helt nytt tilbud: DrømmeDagene.

DrømmeDagene er kursopplegg bedriften kan bruke for å nå nettopp de unge. DrømmeDagene skal løfte deltakernes ressurser og muligheter for å komme ut i arbeid, aktivitet eller utdanning, og kan vise til gode resultater allerede. Her får du kjennskap til et annerledes konsept, hvor målet etter 18 uker er at en plan skal være lagt for riktig vei og oppfølging videre.

De unge preppes for arbeidslivets krav og fantastiske muligheter. Med dette kurset kommer veilederen i posisjon til å kunne hjelpe. Gjennom DrømmeDagene bygger veilederen tillit og relasjoner til ungdommene slik at hun senere kan stille krav på reisen inn i arbeidslivet. DrømmeDagene er opptatt av at øvelser og metode fenger målgruppen og skaper begeistring. Derfor er utradisjonelle metoder og inspirasjonskilder viktige virkemidler.

Foredragsholder

Silje Dahl Bjørgvik er 33 år og utdannet førskolelærer. Hun har jobbet for VekstTorget siden 2015, med Arbeidspraksis i Skjermet Virksomhet og Arbeid med bistand. Silje er nå prosjektleder for DrømmeDagene og leder for Avklaring Inn-Trøndelag.

Nøkkelinformasjon

Dato: 11. november
Klokkeslett: kl 10.00-12.00
Plattform: Google Meet
Pris: 1 200 kroner

 

Påmelding

Meld deg på her

Påmeldingsfrist: 28. oktober

Vilkår for påmelding

Etter påmelding vil du i første omgang få et sammendrag av din påmelding og en invitasjon til Google Meet i din kalender. Denne invitasjonen må du takke ja til.

Du vil motta en endelig bekreftelse etter påmeldingsfristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til hilde@asvl.no. Avmelding etter påmeldingsfristen vil bli belastet med full kursavgift.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Samfunnsbedriftene og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.