Kursbeskrivelse:

Synes du det er vanskelig å forstå NAV og NAV hvorfor de handler som de gjør?

Vår seniorrådgiver Jens Gram har førstehåndskunnskap om NAV fra innsiden og vil dele sine tanker om samarbeidet mellom NAV og leverandørene. 

NAV er både vår oppdragsgiver og premissleverandør. Det er avgjørende for en god leveranse av arbeidsrettede tiltak at leverandør og NAV har en åpen og god dialog.

«Dialog kjennetegnes ved gjensidig tillit og respekt for hverandres ulikheter (..)
gjennom lytting og det å forstå den andre». (Wikipedia)

For å lettere forstå vår dialogpartner, NAV, er det bra å vite mest mulig om hva som skjer på innsiden av NAV, hvordan de er organisert, hvordan de tenker og hvorfor de handler som de gjør.

Denne workshopen tar utgangspunkt i NAV sitt beslutningshierarki, handlingsrom og rammeverk. Målet med workshopen er å få til en bedre og mer målrettet kommunikasjon med NAV på alle nivå, både for deg som leder og veileder.

Vi har valgt workshop som arbeidsform. Det er ingen fasit eller utarbeidet metode for å komme i best mulig dialog med NAV, eller noen andre for den saks skyld. Hensikten med samlingen er å få et best mulig kunnskapsgrunnlag for å forstå NAV, og dele erfaringer (og kanskje noen frustrasjoner) om hvordan samarbeidet med NAV fungerer og kan bli bedre og mer målrettet.

Sentrale emner

  • NAVs samfunnsoppdrag
  • NAVs organisering
  • Litt om forskrift og regelverk
  • Handlingsrom og skjønn – hvorfor må NAV være så firkantet
  • Hvordan ser leverandørbransjen ut fra NAV sin side?
  • Kulturforskjeller
  • Målkrav
  • Hva ønsker NAV fra sine leverandører?
  • Hvordan komme i posisjon overfor NAV?

Kursholder

 

 

 

 

Jens Gram er Seniorrådgiver hos ASVL. Han har jobbet i NAV på
fylkesnivå (11 år) og arbeidsinkluderingsbransjen (8 år). Han har lang erfaring med tiltaksadministrasjon i Vestfold og Telemark, gjennom blant annet oppfølging av tiltaksarrangører og lokale NAV kontor, anskaffelse av arbeidsrettede tiltak og opprettelse av SE- og IPS-tiltak i NAVs egen regi. Han har i tillegg hatt nært samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet, bl.a. som medlem av arbeidsgruppen som utarbeidet nye prinsipper for godkjenning av tiltaksarrangører. Jens har også lang erfaring fra praksisfeltet og en rekke tiltak både som veileder, teamleder og prosjektleder hos tidligere Ilas (Industri Lambertseter), nå OsloKollega.

Nøkkelinformasjon

Målgruppe: Ledere og veiledere i AFT og VTA
Dato/klokkeslett: 12. oktober, kl 10.00-15.00
Sted: Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, 0181 Oslo
Pris: 1 500,-

 

Påmelding

Meld deg på her

Påmeldingsfrist: 12. september

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert eller så snart vi ser at kurset har nok deltakere til å gjennomføres. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til kurs@asvl.no. Avmelding etter påmeldingsfristen vil bli belastet med full kursavgift.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Samfunnsbedriftene og Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.