Digitalt kurs om Sluttrapporter

Føler du at sluttrapportarbeid er utfordrende? Ønsker du å føle deg tryggere på å skrive? Ønsker du å mestre kunsten: «hvordan skrive gode sluttrapporter?» Da det dette kurset for deg! Et inspirerende digitalt kurs med praktisk tilnærming og praksisnære eksempler.

Sentrale emner

Prosess og arbeidsform i attføringsløpet frem til sluttrapport 

  • Grundig kartlegging
  • Karriereferdigheter
  • Opplæring – hvordan vurdere
  • Arbeidspraksis
  • Statusrapporter
  • Utvikle egne ansatte

Nøkkelinformasjon

Kurset går over tre dager. Antall deltakere på kurset er maks 12 personer. Mer informasjon og praktisk informasjon om gjennomføring vil bli sendt ut nærmere kursstart til de påmeldte.

Målgruppe: Veiledere i AFT
Dato: 14., 16. og 17. september
Tidspunkt: kl 10.00 – 11.45 alle dagene
Kursplattform: Teams
Pris:  1 200 kroner pr person (pris og påmelding gjelder pr person)

 

Foredragsholder

Janne Dickinson har de siste 15 årene som jobbkonsulent i arbeidsinkluderingsbedriften iFokus AS i Larvik. Hun er utdannet sosionom og har videreutdanning innenfor rus og psykiatri. Hun har sterkt fagfokus på menneskers potensiale i å utvikle sine karriereferdigheter i et bredt perspektiv og på hvorledes denne kvaliteten i denne prosessen på best mulig kan dokumenteres i sluttrapporten til NAV.

Påmelding

Kurset er dessverre fullt

Påmeldingsfrist: 31. august
Maks antall deltakere: 12 deltakere

Vilkår for påmelding

Du vil motta en bekreftelse på kurset så snart kurset er besluttet avholdt. Når du har mottatt denne bekreftelsen er påmeldingen bindende. Informasjon for fremgangsmåte ved deltakelse blir sendt ut til de påmeldte nærmere kursstart.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Samfunnsbedriftene og Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.