Årsmøte 

Årsmøtet avholdes digitalt over Teams til tidligere fastsatt dato 15. februar, nærmere bestemt kl. 13.00 – 15.00. Innbydelse med saksdokumenter kommer senere.

Frist til å sende inn saker til behandling er fredag 29. januar. Disse sendes wenche@asvl.no.

Meld deg på her (frist 11. februar)