Kursbeskrivelse

Vårt kurs i rapportskriving er skreddersydd for ASVLs medlemmer. Kurset  fokuserer på hva som skal til for å levere en god rapport som svarer på NAVs bestilling og hva som gir NAV merverdi. Vi jobber med hvordan du kan jobbe effektivt med skriving av rapporter, hva som skal være med og hvordan bedriften kan bygge opp fungerende maler som effektiviserer skrivearbeidet. 

Gjennom vårt kurs får veiledere og faglige ledere et godt utgangspunkt for å heve kvaliteten på sine rapporter og effektivisere tidsbruken som går med til rapportskriving.

Sentrale emner

  • Rapporten som sluttprodukt til NAV
  • Rettsprinsipper og saksbehandlingsregler
  • Hva rapporten brukes til
  • Strukturering av rapporten og malen
  • Språket i rapporten og ivaretakelse av personvern
  • Innsamlingen av data, hva skal med og hvordan
  • Tilnærming til skriving og skriveteknikk
  • Praktiske eksempler

 

Kursholder

Våre to kursholdere alternerer med å holde dette kurset.

Jens Gram er Seniorrådgiver hos ASVL. Han har jobbet i NAV på fylkesnivå (11 år) og arbeidsinkluderingsbransjen (8 år). Han har lang erfaring med tiltaksadministrasjon i Vestfold og Telemark, gjennom blant annet oppfølging av tiltaksarrangører og lokale NAV kontor, anskaffelse av arbeidsrettede tiltak og opprettelse av SE- og IPS-tiltak i NAVs egen regi. Han har i tillegg hatt nært samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet, bl.a. som medlem av arbeidsgruppen som utarbeidet nye prinsipper for godkjenning av tiltaksarrangører. Jens har også lang erfaring fra praksisfeltet og en rekke tiltak både som veileder, teamleder og prosjektleder hos tidligere Ilas (Industri Lambertseter), nå OsloKollega.

 

Merethe Horgen er Fagutvikler hos ASVL. Hun har bygget erfaring i arbeidsinkluderingsbransjen siden 2003. Hun har erfaring fra praksisfeltet og en rekke tiltak både som veileder, teamleder, prosjektleder for kvalitetssikring og som Fag- og Utviklingsansvarlig hos Enter Kompetanse i Drammen. Merethe har blant annet vært prosjektleder for Arbeidsdirektoratets forsøk med Supported Employment hos Enter og har samarbeidet med Grete Wangen ved OsloMet/Seno om utvikling av kurs i kvalitetsrammeverket for SE, SEQF.


Nøkkelinformasjon

Vekstakademiet-maalgruppe-ikon.png Målgruppe: Faglige ledere, veiledere i AFT og VTA
Ikon_Klokkeslett Dato: 15.-16. november
Klokkeslett: Kl 10.00-16.00 dag 1 / kl 09.00-15.00 dag 2
Sted: Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo
Vekstakademiet-pris-ikon.png  Kurspris: 3 800 kroner inkl lunsj 2 dager

 

OBS! I år kan dere fritt velge hvor dere selv ønsker å booke overnatting. For dette kurset kan vi anbefale dere å booke overnatting på  Scandic Solli som ligger ca 500 meter fra kurslokalet. Vi minner om våre medlemsfordeler som er fremforhandlet for ASVLs medlemmer hos både Scandic og Thon. Rabattkoder for booking av overnatting finner dere på våre lukkede medlemssider. (Dersom du ikke har innloggingsdetaljer kan dette fås ved å kontakte hilde@asvl.no)

Påmelding

Påmelding vil bli gjort tilgjengelig i løpet av forsommeren

Påmeldingsfrist: kommer

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert eller så snart vi ser at kurset har nok deltakere til å gjennomføres. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til info@asvlkurs.no. Avmelding etter påmeldingsfristen vil bli belastet med full kursavgift.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Samfunnsbedriftene og Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.