Hvorfor dette kurset?

Kravene i VTA tiltaket er endret, myndighetene har ambisjoner om utvikling i tiltaket. Antall personer på uføretrygd er økende og myndighetene tar grep for å bistå flere personer til lønnet arbeid. VTA tiltaket er et perfekt tiltak både for samfunnet og enkeltmennesket til å komme tilbake i arbeid eller ha en meningsfull hverdag.

Ny kravspesifikasjon tydeliggjør myndighetenes ambisjoner.

Ut fra endringene i kravspesifikasjonen i VTA kan vi lese følgende:

 • Større mangfold i tilbudet til uføretrygdede
 • Mer variasjon i arbeidstilbudet
 • Økte muligheter til kvalifisering
 • Økte muligheter til formidling

Kurset er nyttig og nødvendig når dere utvikler eget tilbud for VTA arbeidstakerne.

Nye rammer for VTA

Krav om mer målrettet kvalifisering utfordrer eksisterende arbeidsmåter og fordrer nye arbeidsprosesser og organisering.

Mulighet for hospitering og kvalifisering i eksterne bedrifter har økt etter endringene i kravspesifikasjonen. Individuell veiledning og økt vekt på kvalifiseringsplan er sentrale elementer i VTA tiltaket.

I vårt kurs byr vi på kraftfulle verktøy og metoder som svarer på kravspesifikasjonen i VTA. Samtidig er det praktisk og anvendelig i hverdagen.

Kort fortalt handler det for arbeidstakeren om:

 • Rotasjon i egen avdeling, økt fleksibilitet for arbeidstakeren
 • Rullering mellom egne avdelinger, oppdage flere kvaliteter
 • Hospitering i ordinære bedrifter
 • Formidling til arbeid i ordinære bedrifter

På kurset lærer du å:

 • kommunisere for å skape utvikling
 • veilede arbeidestakeren praktisk i produksjonen
 • utvikle struktur og flyt i kvalifiseringsarbeidet i egen avdeling
 • praktisk og teoretisk arbeid med kvalifisering

Kurset vil bidra til økt selvinnsikt og trygghet i rollen som veileder.

Kurset gir grunnlag for god veiledning, klok ledelse og læring på arbeidsplassen. Bli mer bevisst på egne holdninger i rollen som veileder og leder.

Sentrale emner:

 • Selvinnsikt og trygghet i rollen som veileder
 • Konkretisering av de enkelte elementene i kravspesifikasjonen
 • Veiledning i produksjonen
 • Arbeidsplassen som læringsarena, faglig opplæringsplan
 • Utarbeide kvalifiseringsplan
 • Inkludserende bedrift, profesjonalitet i kontakt og oppfølging
 • Kvalitet i rapporter til NAV, både Individuell plan (etter 8 uker). Statusrapport etter prøvetid (etter 6 måneder) og årlig individuell rapport.

Arbeidsmåter

Vårt motto er bærbar og brukbar kompetanse. Det vi si praktisk læring gjennom øvelser og anvendbart i hverdagen. Vi knytter fagstoffet til konkrete utfordringer du møter i din hverdag som veileder.

Best utbytte

Bedriften får best utbytte av kurset dersom flere enn én medarbeider deltar på samme kurs.

Omfang

Kurset har to moduler (2 + 2 dager) totalt 4 dager. Mellom samlingene arbeider kursdeltakeren med en praksisoppgave der fagstoffet knyttes til egen arbeidshverdag.

Kursledere

Martin Forså
Thomas Auke, Topro AS

Nøkkelinformasjon

Målgruppe: Arbeidsledere og veiledere i vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter. I kravspesifikasjonen er arbeidslederen benevnt som veileder, vi benytter derfor tittelen veileder heretter.
Dato: 15.-16. september og 18.-19. oktober 2021
Plattform: Google Meet
Pris: kroner 7 800 pr deltaker. Obs. Det er kun de som er påmeldt som kan følge kurset.

 

Påmelding

Meld deg på her (frist for påmelding: 16. august)

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Avmelding etter påmeldingsfristen vil kunne bli belastet med full kursavgift. Avmelding sendes skriftlig til hilde@asvl.no.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Samfunnsbedriftene og Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.