Oversikt og kontroll på økonomi er en viktig faktor for å mestre liv og arbeid. Personlig økonomi er derfor en kompetanse vi må bistå med å bygge, både hos VTA-ansatte og hos arbeidssøkere/tiltaksdeltakere.

 

På oppdrag fra Bærum Kommune utviklet Lars Findahl (Markedsøkonom og daglig leder av Trygg Økonomi AS) på begynnelsen av 1990-tallet undervisningskonseptet «Smartkurs i økonomi, helse og livskvalitet, som senere fikk navnet «Smartskolen i personlig økonomi». «Smartskolen i personlig økonomi» er et verktøy for å synliggjøre og forvalte økonomi, som ledsages av et praksisnært undervisningstilbud som du som veileder kan benytte i din veiledning. Verktøyet er bygget etter mønster av det EU og Kompetanse Norge betegner som «Managing Money.» Innfallsvinkelen i undervisningen er å gi økt selvhjelp og autonomi gjennom bedre kunnskap om hverdagsøkonomi.

 

I dette webinaret vil Lars Findahl snakke om:
  • Hvorfor er fokus på personlig økonomi viktig
  • Hvordan er det “smart” å jobbe med dette
  • Presentasjon av verktøyet og undervisningsopplegget
  • Kurstilbud hos Trygg Økonomi for veiledere og arbeidsveiledere

 

Foredragsholder

 

Lars Findahl er Markedsøkonom DMA i fra 1980. Han har i sitt yrkesløp arbeidet for bedre økonomiforståelse for privatpersoner og bedrifter. Findahl er opptatt av å formidle at bak hvert tall i et regnskap eller budsjett ligger det en spennende fortelling om muligheter og begrensinger i den økonomien man har.

Praktisk informasjon

Dato: 15. november
Tidspunkt: Kl 10.00-11.00
Plattform: Google Meet
Link: meet.google.com/mtb-ckob-soa
Pris: Gratis

 

Du deltar i webinaret ved å følge nedenstående link den 15. november kl 10.00 – legg den inn i din kalender allerede nå.

meet.google.com/mtb-ckob-soa

Vel møtt!