ASVL inviterer til samling for ROS-utredere. Mål for dagen er faglig fordypning, inspirasjon og erfaringsutveksling.

ROS-samtalen er meget godt egnet til avklaring i AFT ved gjennomføring av en helhetlig samtale vurdert i forhold til hva som dokumenteres fra arbeid. Metodikken er i tillegg god å bruke for kartlegging og tilrettelegging av arbeid for VTA-ansatte.


Nøkkelinformasjon

Vekstakademiet-maalgruppe-ikon.png Målgruppe: ROS-utredere
Ikon_Klokkeslett Dato: 17. mars
Tidspunkt: kl 10.00-15.00
Sted: Scandic Oslo Airport
Vekstakademiet-pris-ikon.png Pris: 1 200 kroner (overnatting og middag kommer i tillegg)

 

Se programmet for dagen her

Påmelding

Meld deg på her (påmeldingsfrist 1. mars)

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til hilde@asvl.no.

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.