Solid satsing på tilrettelagte arbeidsplasser.

2018-01-03 Bilde Sarpsborg ASVO_grøntgruppe2.jpg

I statsbudsjettet for 2018 la regjeringen opp til 325 nye arbeidsplasser i Varig tilrettelagt arbeid, og allerede får vi inn meldinger om at bedrifter rundt om får mulighet til å tilby jobb til flere.

Særlig hyggelig er meldingen fra Sarpsborg ASVO, der 18 unge arbeidssøkere har fått plass i tiltaket, i en kommune som har hatt lange ventelister.

– Vi er veldig, veldig glade nå. Da beskjeden om det økte tilskuddet kom før jul, var det nesten så vi ikke trodde det var sant. I mange år har det nemlig vært ganske stillstand på dette området, og vi har bare økt med en til to arbeidsplasser i året, så dette var kjærkomment, forteller daglig leder ved bedriften, Erling Kvanvik til Sarpsborg ASVO.

I Sarpsborg har alle søkerne som har fått plass, vært under 30 år. NAV har prioritert denne søkergruppen, helt i tråd med regjeringens ønske om å løfte frem de unge som faller utenom.