Inkluderende Kommune PNG

 

 

 

 

 

 

 

Nye terskelverdier, reserverte anbud, utvidet egenregi og omorganisering av bedriftsstruktur!

Inkluderende kommune er et prosjekt som har til hensikt å bidra til bedre samhandling og ressursutnyttelse gjennom et formalisert samarbeid mellom kommunen og den kommunalt eide Vekstbedriften.

Det overordnede målet er å sikre Vekstbedriftens ansatte, og tiltaksdeltakere hensiktsmessige og gode arbeidsplasser, legge til rette for hensiktsmessig kvalifisering, og berede grunnen for et utvidet samarbeid i forhold til kompetanse, tjenesteproduksjon og en sunn økonomi.

Dette seminaret passer for daglige ledere i vekstbedriftene, styremedlemmer, ordførere, rådmenn, kommunepolitikere og kommunalt ansatte innkjøpere

Nøkkelinformasjon

Vekstakademiet-maalgruppe-ikon.png Målgruppe: Daglige ledere i vekstbedriftene, styremedlemmer, ordførere, rådmenn, kommunepolitikere og kommunalt ansatte innkjøpere
Ikon_Klokkeslett Dato: Utsatt på ubestemt tid
Sted: Scandic Flesland
Vekstakademiet-pris-ikon.png Pris: 1.500 kroner

Program

Her kan du se programmet

Påmelding