Kurset er et innføringskurs for personell som arbeider med personer med utviklingshemning. Kurset skal gi en grunnleggende forståelse av aldringsprosessen, aldersrelaterte sykdommer og gjøre personalet i stand til å kjenne igjen aldringstegn og igangsette tiltak.

Innholdet gir en kort innføring og grunnleggende kunnskap om utviklingshemning og aldringsprosessen og fysiske og psykiske endringer som kan oppstå ved aldring. Også temaer som overgangen fra yrkesliv til pensjonist, livshistorien og samhandling blir berørt.

Kursledere fra Nasjonal kompetansesenter for aldring og helse

Jeanette Engeland – sykepleier, master i sykepleievitenskap, Ph.D.-stipendiat
Lene Kristiansen – vernepleier, master i organisasjon og ledelse

 

Nøkkelinformasjon

Dato: 2. mars, kl 09.30 – 15.30
Sted: Gardermoen Airport Hotel, Ravineveien 11, Gardermoen
Pris: 3 500 kroner

Program

Se programmet her

Påmelding

Meld deg på kurset her (løpende påmelding)

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til hilde@asvl.no.

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.