Karde har utviklet en rekke fritt tilgjengelige nettressurser (e-læring) for mennesker med utviklingshemning og deres støtteapparat. Kurset består av innlegg på 2 x 45 minutter med 15 minutter etter hver sesjon til spørsmål, kommentarer og evt. diskusjon. I første innlegg orienterer Gro Marit Rødevand om Kardes arbeidslivsprosjekter, først og fremst ‘Støtte til vanlig arbeid’ og ‘Gode eksempler – jobb’. I siste del forteller Riitta Hellman og Terje Grimstad om andre relevante e-læringsløsninger fra Karde for mennesker med utviklingshemning og støtteapparatet.

Sentrale emner

  • I ‘Støtte til vanlig arbeid’ ble det utviklet en e-læringsløsning for mennesker med utviklingshemning og en for støtteapparatet for å fremme inkludering av målgruppen på ordinære arbeidsplasser. Denne inkluderer et minikurs i SE/CE-metodikken. I ‘Gode eksempler – jobb’ lages det filmer som viser mennesker med utviklingshemning i jobb på ordinære arbeidsplasser og hva det betyr for bedriftene at de jobber der.
  • Andre e-læringsløsninger fra Karde som er relevante for VTA-ansatte er blant annet et e-læringskurs i kosthold og fysisk aktivitet, både for mennesker med utviklings­hemning og for støtteapparatet. E-læringsløsningen ‘Mat og trivsel’ skal bidra til god helse for personer med utviklingshemning ved å stimulere til et sunt kost­hold og fysisk aktivitet. E-læringsløsningen ‘Lettere kropp’ handler om sunn mat og nyttig fysisk aktivitet. Vi har kokkevideoer for mennesker med utviklings­hemning, e-læringsløsninger for personlig hygiene og e-læringsløsningen ‘Ja, vi kan’ for å øke digital kompetanse for mennesker med utviklingshemning (og kanskje noen og enhver). Veilederen ‘Gode instruksjonsfilmer’ er svært relevant for å lære å lage gode instruksjonsfilmer for VTA-ansatte.

 

Foredragsholdere

 

Gro Marit Rødevand er seniorkonsulent og prosjektleder i Karde. Hun har i 12 år arbeidet med å utvikle e-læringsløsninger for mennesker med utviklings­hemning innen mange av dagliglivets områder for å støtte mennesker med utviklingshemning og deres hjelpeapparat. Det dreier seg om hvordan bruk av IKT kan bygge opp under inkludering, mestring og selvstendighet i dagligliv og arbeidsliv.

Riitta Hellman er Kardes FoU-ansvarlig. Riitta koordinerer Kardes bruk av metoder i eksperimentelle prosjekter og påser at spesielt kognitiv tilgjenge­lighet blir ivaretatt i Kardes utviklingsarbeid med IKT. For tiden utvikler Riitta e-læringsløsninger for mennesker med utviklingshemning, og hun er sentral i internasjonale prosjekter om hjelpemidler til eldre mennesker og personer med hukommelsessvikt eller demens.

Terje Grimstad er daglig leder i Karde. Han stiftet Karde i 2004 og har arbeidet i og ledet mange prosjekter med problemstillinger knyttet til offentlig sektor, e-helse, eldre mennesker, mennesker med hukommelsessvikt eller demens og mennesker med utviklingshemning.

Nøkkelinformasjon

Målgruppe: Veiledere i VTA  
Dato: 20. januar
Klokkeslett: kl 10.00-12.00
Plattform: Google Meet
Pris: Gratis

 

Påmelding

Meld deg på her

Påmeldingsfrist: 11. januar