Styret i ASVL Sør inviterer til et ekstraordinært årsmøte og høstsamling.

Praktisk info
Ikon_Klokkeslett Dato: 22. og 23. oktober
Sted: Strand Hotell Fevik
Vekstakademiet-pris-ikon.png Pris:Full pakke (overnatting, dagpakke og middag inkl drikke):  3 000 kr
Dagpakke: 595 kr pr. dag
Middag inkl drikke: 1 500 kr

 

Aktuelle tema for samlingen er: 

  • Ekstraordinært årsmøte – se innkallingen her
  • Nytt fra ASVL
  • ASVL og ny organisasjon
  • ” Morgendagens VTA”
  • Erfaringsdeling om utvikling og beste praksis

Sak på ekstraordinært årsmøte er valg av representant og vara til sentral valgkomité.

Arrangementet vil bli gjennomført ift FHI sine føringer, se informasjonsskriv fra hotellet her.

Program

Her kan du se programmet

Påmelding

Meld deg på her innen 27. september