Sertifiseringskurs i basiskompetansekartlegging (Nye rådgiveren).

Kravspesifikasjonen i AFT sier at tiltaksarrangøren må ha kompetanse både på kartlegging av, og undervisning i forhold til, basiskompetanseferdigheter. Nye rådgiveren er et screeningverktøy som er enkelt å bruke, og administrere, og som gir gode indikasjoner på hvordan det står til med basiskompetanseferdighetene deres.

På kurset lærer deltakerne å identifisere, og forstå hvordan basiskompetansevanskene lese-, skrive-, og regnevansker arter seg for jobbsøkere.

Vi går gjennom hvordan en kartlegger, tolker resultater, og hvilke tiltak som kan settes inn for å kompensere for disse vanskene.

Kurset gir en sertifisering i forhold til Nye Rådgiveren, og det er en forutsetning for deltakelse på kurset at bedriften har inngått lisensavtale med NetPed. Send e-post til post@netped.no og vis til avtalen med ASVL for å få medlemsrabatt. 

Kurset inneholder også en gjennomgang av hvordan bruke Veilederen, et kartleggingsverktøy for språkutfordringer hos fremmedspråklige.

Kursleder

RUNE KVARME, Seniorrådgiver

Rune Kvarme er utdannet spesialpedagog/sosialpedagog med spesialisering innenfor lese-/ skrive- og matematikkvansker. Han har tidligere jobbet bl.a. i PP-tjenesten og etablert spesialpedagogisk opplæring i flere attføringsbedrifter. I 2007 etablerte han Læringsnettverket i bransjeforeningen attføringsbedriftene, og har samarbeidet tett med landets ledende fagmiljøer for å etablere et fagmiljø innenfor basiskompetanseområdet.

Nøkkelinformasjon

Målgruppe: Veiledere i AFT som har interesse av å kartlegge deltakere for basiskompetanse-utfordringer. En trenger ingen forkunnskaper for å ta kurset, annet enn veilederkompetanse/-erfaring. 
Dato: 22. mars
Klokkeslett: 10.00-16.00
Hotell: Park Inn Oslo Airport, Gardermoen, Henrik Ibsens veg (bygning B)
Pris: 2 100 kroner (inkludert sertifiseringsgebyr til NetPed)

 

Påmelding
Meld deg på her

Påmeldingsfrist: 18. februar

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert eller så snart vi ser at kurset har nok deltakere til å gjennomføres. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til kurs@asvl.no. Avmelding etter påmeldingsfristen vil bli belastet med full kursavgift.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Samfunnsbedriftene og Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.