Kursbeskrivelse

Motiverende intervju (MI) er en samtaleteknikk som kan benyttes i motivasjons- og endringsarbeid og som fremmer brukerperspektivet og mestring i hverdagen. I dette kurset vil det benyttes deler av motiverende intervju.

Målet med kurset er å gi noen verktøy som kan benyttes i motivasjonsarbeidet og i samarbeid med arbeidstaker og arbeidssøkere. 

Vi inviterer til to halve dager med forelesning, praktiske øvelser og erfaringsdeling.

Sentrale emner

  • Hva er viktig for deg? Er et spørsmål som utløser ressurser hos arbeidstaker og arbeidstaker. Allerede ved utforsking av arbeidstaker/ arbeidssøker situasjon starter motivasjonsarbeidet. 
  • Hvordan går dere frem når dere skal utforske arbeidstaker/arbeidssøkers  situasjon? Hvordan får dere frem brukernes ressurser og motivasjon?

Kursleder

Anne Høiby, sertifisert MI-trener og medlemmer av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Hun har lang erfaring med tverrfaglig videreutdanning i Motiverende Samtale for OsloMet og undervisning for en rekke andre virksomheter og målgrupper: barnevern, NAV, arbeidsmarkedstiltak, frisklivssentraler, psykisk helsearbeid, helsetjenester, hverdagsrehabilitering, kriminalomsorgen, legevakt og flere Høgskoler. De siste årene har hun utviklet mere skreddersydde undervisningsopplegg med tema: «Ressurs- og mestringsfremmende samtaler» for helsetjenester og arbeidsinkludering bedrifter.
 

Nøkkelinformasjon

Vekstakademiet-maalgruppe-ikon.png Målgruppe: Veiledere og arbeidsledere i AFT og VTA
Ikon_Klokkeslett Dato: 22. september og 13. oktober, kl 11.30 – 15.00 begge dager
Plattform: Google Meet
Vekstakademiet-pris-ikon.png Pris: 1 800 kroner per person (påmelding og pris gjelder pr. person)
Påmelding

Meld deg på her

Kurset er bekreftet og det er noen ledige plasser igjen.
Maks 20 deltakere

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende.

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.