Kursbeskrivelse:

Supported Employment (SE) er en metodikk som  opprinnelig ble utformet for å fremme utviklingshemmedes ressurser og sikre utsatte grupper arbeid. 

Metodikken får stadig sterkere forankring hos NAV og benyttes nå i alle tiltak. 

Erfaring i tiltaksbedrifter har vist at implementering av SE er hensiktsmessig for å fremme formidling til jobb i tiltak som AFT, men også for å sikre en god leveranse i tiltak som VTA. SE sammenfaller godt med vårt konsept Inkluderende Bedrift. 

Kurset gir en grunnleggende innføring i SE, praktiske øvelser og nyttige verktøy til bruk i hverdagen. Gjennom vårt kurs i SE styrker du kvaliteten i hele prosessen med deltakere i alle tiltak, med vekt på målrettet utviklingsarbeid sammen med både deltaker og ordinært arbeidsliv. Dette for å innfri våre samfunnsoppdrag fra NAV om å utvikle ressurser, prøve ut arbeidsevne og styrke mulighetene for ordinært arbeid.

Etter endt kurs skal du være i stand til å benytte SE som metodikk i ditt daglige virke og utvikle best practice basert på SE-metodikk i egen hverdag. 

Sentrale emner

  1. Bakgrunn for SE
  2. Verdigrunnlag i SE
  3. SE versus IPS
  4. Dilemmaer teori versus praksis
  5. Femtrinnsmodellen
  6. Verktøy, metoder og Inkluderende Bedrift
  7. SE sin plass i AFT og VTA
  8. SE-ferdigheter hos veiledere og arbeidsledere
  9. Implementering i egen organisasjon og arbeidshverdag
  10. Videre fordypning i SE og Kvalitetssikring gjennom SEQF (Supported Employment Quality Framework)

Kursholdere

Merethe Horgen er nyansatt Fagutvikler hos ASVL. Hun har bygget erfaring i arbeidsinkluderingsbransjen siden 2003. Hun har erfaring fra praksisfeltet og en rekke tiltak både som veileder, teamleder, prosjektleder for kvalitetssikring og som Fag- og Utviklingsansvarlig hos Enter Kompetanse i Drammen. Merethe har blant annet vært prosjektleder for Arbeidsdirektoratets forsøk med Supported Employment hos Enter og har samarbeidet med Grete Wangen ved OsloMet/Seno om utvikling av kurs i kvalitetsrammeverket for SE, SEQF.

Rune Kvarme har jobbet som rådgiver i ASVL siden 2016, og har ansvar for ordningen Inkluderende Bedrift. Han har jobbet med SE-prosjekter siden 2012, og har bred erfaring i forhold til hvordan en kan jobbe for å få til gode jobb-matcher mellom deltakere og arbeidsgivere.

Nøkkelinformasjon

Kurset har 2 dagers fysisk samling + 3 timers erfaringsutveksling digitalt (plattform er Google Meet).

Målgruppe: Faglige ledere, veiledere i AFT og arbeidsledere i VTA
Dato/klokkeslett:
23. november fra kl 10.00-16.00 (fysisk)
24. november fra kl 09.00-15.00 (fysisk)
15. desember kl 09.00-12.00 (digitalt)
Sted: Leva-Fro, Levanger
(Kurset vil på forespørsel også bli avholdt i andre regioner og på sikt planlegges nasjonal gjennomføring)
 

Pris: 2 950,-
Overnatting kommer i tillegg. Dette gjøres opp individuelt på hotellet. Vi har fått en avtale med Thon Hotel Backlund, Levanger til kr: 1 295/natt. Overnatting bestilles gjennom vårt påmeldingssystemet.

Middag: De som ønsker kan delta på en felles middag på en forhåndsbooket restaurant i Levanger 23. november kl 18.00. Middagen gjøres opp individuelt på restauranten.

Forhåndspåmelding gjennom vårt påmeldingssystem og endelig bekreftelse første kursdag. Vi håper flest mulig vil være med og knytte nettverk.

 

Påmelding

Meld deg på her

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til kurs@asvl.no. Avmelding etter påmeldingsfristen vil bli belastet med full kursavgift.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Samfunnsbedriftene og Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.