Litt om ASIAS

Asias er et digitalt kartleggingsverktøy for karriereveiledning av personer med Asperger syndrom utviklet av Spesialistbedriften i samarbeid med psykolog Arne Svendsrud. ASVL og Spesialistbedriften har inngått en avtale hvor våre medlemmer får 20 % rabatt på verktøyet og rabatterte kurs. Nå inviterer vi til en spennende time med daglig leder Linda Nygård og salgs- og markedssjef Thomas Paulsen fra Spesialistbedriften, hvor vi setter fokus på aspberger i arbeid, presentasjon og demonstrasjon av verktøyet.

Hensikten og gevinstene ved å bruke verktøyet er flere, men det viktigste formålet er å gi et grunnlag for å ta karrierevalg som utnytter de åpenbare styrkene til kandidaten, samtidig som de er forenelige med utfordringene diagnosen gir den enkelte.

ASIAS har tre hovedfunksjoner
1) Kartlegge styrker og få frem individuelle behov for tilpasninger i arbeid og studier
2) Danne grunnlag for gode og tilpassede valg av utdanning
3) Kunne utøve god jobbmatch (samsvar mellom arbeidssøkers forutsetninger og arbeidsgivers

 

Praktisk informasjon

Dato: 23. august
Tidspunkt: Kl 10.00-11.00
Plattform: Google Meet
Pris: Gratis

 

Du deltar i webinaret ved å følge denne linken den 23. august kl 10.00:

meet.google.com/str-yrzd-bgt

 

Vel møtt!