Dette er et kurs for deg som jobber med arbeidsinkludering i AFT- og VTA-tiltaket.

Du vil få kunnskap om:

  • Tilrettelegging i arbeid for de mest vanlige diagnosene som ADHD, schizofreni, ulike former for autisme, utviklingshemming, psykiske lidelser og rusrelaterte diagnoser
  • Hva må vi vite for å kunne tilrettelegge arbeidet slik at arbeidssøker og arbeidstakere lykkes
  • Tilrettelegge for ansatte som har sykdom eller annen funksjonsnedsettelse slik at de kan stå i arbeid så lenge som mulig
  • Psykososiale arbeidsmiljøet i tillegg til det forebyggende for å unngå utvikling av  yrkessykdommer og -skader

 

Foredragsholder

Møt Laila M. Torp, bedriftsoverlege og daglig leder i Ringvoll BHT. Laila har jobbet som bedriftslege i vel 25 år, og er spesielt opptatt av det psykososiale arbeidsmiljøet i tillegg til det forebyggende for å unngå utvikling av  yrkessykdommer og -skader. Hun er også svært interessert i og ser det gode i å få være med og bidra til at bedrifter kan tilrettelegge for ansatte som har sykdom eller annen funksjonsnedsettelse slik at de kan stå i arbeid så lenge som mulig. Hun har stor tro på at arbeid gir trivsel og helse, og er et gode for alle, og ikke minst at arbeidsgivere har mye å tjene på å jobbe for tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne. Laila har også i en periode vært medlem av styret og leder  i Norsk Arbeidsmedisinsk Forening.

 

Nøkkelinformasjon

Målgruppe: Veiledere/Arbeidsledere i VTA og AFT
Dato: 23. november
Klokkeslett: kl 10.00-12.00 (2 x 45minutter)
Plattform: Google Meet
Pris: 1 200 kroner pr person

 

Påmelding

Meld deg på her

Påmeldingsfrist er 2. november.

Vilkår for påmelding

Du vil i førsteomgang kun få et sammendrag av din påmelding. Når påmeldingsfristen er gått ut vil du motta en e-post som bekrefter din kursdeltakelse og din påmelding vil være bindende. Informasjon for fremgangsmåte ved deltakelse blir sendt ut til de påmeldte nærmere kursstart.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Samfunnsbedriftene og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.