Distrikt Nord

Årsmøte i ASVL Nord er besluttet å avholdes digitalt på Teams den 21. april kl 12.00.

Invitasjon er sendt ut til alle daglige ledere, men dersom du ikke har mottatt invitasjonen kan du sende en e-post til Line Kroken (line@bapro.no)