Digital oppfølging av deltakere og arbeidstakere i AFT og VTA

Vi befinner oss fremdeles i en pandemi, som forhåpentligvis går mot slutten. Dette har bidratt til økt digital kompetanse hos de fleste av oss. Vi har lært mange, nye verktøy, og kommet langt i den digitale verden– eller har vi egentlig det? Det er fortsatt mange som er fornøyd med å ha fått Teams til å fungere. Finnes det måter å samhandle digitalt på, som gir andre muligheter?

 

 

Kursleder

Thomas Auke jobber i Bragd Utvikling som teknolog og pedagog. Han kommer fra IT-bransjen, men har tatt en pedagogisk utdannelse med fokus på nettundervisning og jobbet i 3 år for Topro Kompetanse for å utvikle e-læring. Han vil i dette webinaret ta oss gjennom noen av de verktøyene jobbkonsulentene bruker i Google for å vise mulighetene for digital samhandling med deltakere. Bragd Utvikling AS er et nystartet selskap som eies av Bragd Kompetanse (tidligere Topro Kompetanse og Providor) 

 

Nøkkelinformasjon

Dato: 24. januar
Klokkeslett: 09.00-12.00
Plattform: Google Meet
Pris: 250 kr pr deltaker eller 1 000 kr pr bedrift*
(*forutsetter at man sitter samlet med en pålogging)

Påmelding

Meld deg på her

Frist for påmelding: webinaret vil bli avholdt og det er løpende påmelding frem til og med fredag 21. januar.

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer webinaret med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen i form av en kalenderinnkalling først etter at fristen er passert eller så snart vi ser at webinaret har nok deltakere til å gjennomføres. Når du har mottatt denne er påmeldingen bindende. Avmelding etter at kalenderinnkalling er sendt vil kunne bli belastet med full deltakeravgift. Avmelding sendes skriftlig til hilde@asvl.no.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Samfunnsbedriftene og Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.