Hvorfor dette kurset?

Kravene i VTA tiltaket er i utvikling. VTA-tiltaket er en viktig del av samfunnsoppdraget.

Kravspesifikasjonen i VTA er tydelig på:

 • Større variasjon i tilbudet til uføretrygdede
 • Økte krav til kompetanse hos deltakere og veiledere
 • Økte muligheter til kvalifisering (delkompetanse, lærekandidat og kompetansebevis eller annet)
 • Økte muligheter til formidling (VTO eller fullverdig ansettelse)

Kurset er nyttig og nødvendig når dere utvikler eget tilbud til arbeidstakerne i VTA.

Kurset byr på verktøy og metoder som svarer på kravspesifikasjonen i VTA, og er samtidig praktisk og anvendelig i hverdagen.

Kurset gir grunnlag for god veiledning, klok ledelse og læring på arbeidsplassen. Bli mer bevisst på egne holdninger i rollen som veileder og leder.

VTA kravspesifikasjonen – Målrettet kvalifisering utfordrer eksisterende arbeidsmåter og fordrer nye arbeidsprosesser og organisering.

 

Kort fortalt handler det for arbeidstakeren om:

 • Rotasjon i egen avdeling, økt fleksibilitet for arbeidstakeren
 • Rullering mellom egne avdelinger, oppdage flere kvaliteter
 • Hospitering i ordinære bedrifter
 • Formidling til arbeid i ordinære bedrifter

Sentrale emner:

 • Konkretisering av de enkelte elementene i kravspesifikasjonen
 • Veiledning i produksjonen
 • Arbeidsplassen som læringsarena
 • Utarbeide kvalifiseringsplan linket mot offentlig godkjent læringsplan
 • Eksempler på digitale verktøy brukt i VTA
 • Inkluderende Bedrift, profesjonalitet i kontakt og oppfølging
 • Kvalitet i rapporter til NAV

Arbeidsmåter

Vårt motto er bærbar og brukbar kompetanse. Det vi si praktisk læring gjennom øvelser og anvendbart i hverdagen. Vi knytter fagstoffet til konkrete utfordringer du møter i din hverdag som veileder. Aktivitetene er ulike former for oppgaveløsning, diskusjoner av reelle problemer/case, refleksjonsoppgaver og plenumsdiskusjoner.

Målgruppe:

Arbeidsledere og veiledere i vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter. I kravspesifikasjonen er arbeidslederen benevnt som veileder, vi benytter derfor tittelen veileder heretter.

Omfang

Kurset har to moduler (2 + 2 dager) totalt 4 dager. Mellom samlingene arbeider kursdeltakeren med en praksisoppgave der fagstoffet knyttes til egen arbeidshverdag.

Kursleder

Martin Forså

Han har lang erfaring i å undervise og veilede medarbeidere i vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter. Martin har også vært daglig leder i ti år i en av bedriftene i bransjen. Han har også vært konsulent i strategi- og kompetanseutvikling i ulike bransjer.

Nøkkelinformasjon

Målgruppe: Arbeidsledere og veiledere i vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter. I kravspesifikasjonen er arbeidslederen benevnt som veileder, vi benytter derfor tittelen veileder heretter.
Dato: fysisk samlinger den 25.-26. april og 23.-24. mai

Klokkeslett:
25. april fra kl 10.00 til kl 16.00
26. april fra kl  09.00 til kl 15.00
23. mai fra kl 10.00 til kl 17.00
24. mai fra kl 09.00 til kl 14.00

Hotell: Scandic Oslo Airport

Pris: kroner 9 200 pr deltaker (overnatting og evt middag kommer i tillegg og må gjøres opp på hotellet)

 

Påmelding

Meld deg på her

Påmeldingsfrist: 24. mars

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert eller så snart vi ser at kurset har nok deltakere til å gjennomføres. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Avmelding etter påmeldingsfristen vil kunne bli belastet med full kursavgift. Avmelding sendes skriftlig til hilde@asvl.no.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Samfunnsbedriftene og Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.