29. november presenterte regjeringspartiene og SV sin fremforhandlede avtale om statsbudsjett for 2023.

Avtalen innebærer 250 nye tilrettelagte jobber i 2023. Vi vil fortsette vårt arbeid for å sikre flere jobber i revidert budsjett.

For ASVL er det viktig at tilbud for jobbsøkere med stort bistandsbehov blir prioritert blant arbeidsmarkedstiltakene. Vi vil derfor fortsette vår dialog med Stortingets arbeids- og sosialkomité for å få på plass føringer som sier at det bør komme flere plasser i Arbeidsforberedende trening, i alle fylker.