Sentrale emner

Hovedfokus på Individual Placement and Support (IPS) – hvordan bistå personer med alvorlig psykisk lidelse til å få ordinær jobb. Modellen brukes også etter hvert på andre målgrupper.

  • Grunnleggende innføring i Supported Emplomyent (SE)
  • Hvordan implementere SE/IPS i for eksempel Varig tilrettelagt arbeid og Arbeidsforberedende trening.

Denne nettbaserte opplæringen i IPS er laget for jobbkonsulenter, veiledere, arbeidsledere, jobbspesialister, metodeveiledere, NAV-veiledere, ansatte i helsetjenester og andre som er interessert i å lære mer om hvordan man jobber i IPS. Vi presenterer den grunnleggende kunnskapen og de ferdighetene som er nødvendige for å bruke IPS-tilnærmingen.

Opplæringen varer i to dager og gjennomføres på en digital læringsplattform. Deltakerne på den digitale læringsplattformen veiledes gjennom ulike moduler av en høyt kvalifisert instruktør. Modulene inneholder en kombinasjon av forelesning, videoer, oppgaver og gruppearbeid. Deltakere kan delta på hvilken som helst plattform de ønsker (PC, tablet eller smarttelefon), så lenge den har videofunksjon.

Opplæringen er basert på den nyeste forskningen og litteraturen på IPS. I tillegg inneholder den ny kunnskap fra områdene nettverksrelasjoner og påvirkningsprosesser, nevrovitenskap m.m., som aldri tidligere er knyttet opp til IPS. Det er også utviklet eget fagmateriell (e-bok) som alle deltakere får etter endt opplæring. Alle deltakere får kursbevis.

Krav til deltakere: PC, tablet eller smarttelefon med videofunksjon og mikrofon. Stor skjerm anbefales.Internettforbindelse med god hastighet. Minimum 1.5Mbps. 10Mbps eller høyere er anbefalt

Ler mer om IPS-modellen her

 

Kursansvarlig

Thomas Knutzen er daglig leder i IPS Norge AS og er hovedansvarlig for rådgivning, opplæring og evalueringer. Han har erfaring fra rusbehandling, NAV og attføringsbransjen. Thomas har jobbet operativt med IPS på alle nivåer, samt jobbet som instruktør og ansvarlig for implementering på nasjonalt nivå i Norge. Han har hatt et tett samarbeid med The IPS Employment Center at Rockville Institute (tidligere Dartmouth PRC) siden 2010 og har både hatt opplæring i IPS og jobbet med kvalitetsevalueringer i USA. Han har også vært ansvarlig for å oversette boken «Individual Placement and Support: en praktisk veileder».

Thomas er en svært mye brukt foredragsholder og foreleser på kurs og utdanning innen IPS. Styrken til Thomas ligger i hans sterke teoretiske bakgrunn og lange og brede erfaring fra operativt arbeid som gjør at han har en unik forståelse av forholdet mellom teori og praksis. Thomas jobber også med forskning og er for tiden involvert i to større randomisert kontrollerte studier på IPS.

 

Nøkkelinformasjon

Målgruppe: Jobbkonsulenter, veiledere, arbeidsledere, jobbspesialister, metodeveiledere, NAV-veiledere, ansatte i helsetjenester og andre som er interessert i å lære mer om hvordan man jobber i IPS
Dato: 26. og 27. januar 2021
Klokkeslett: kl 09.00-15.00 begge dager. Dagene er inndelt i økter.
Plattform:  Zoom og iSpring Solutions
Ny pris: 2 900 kroner pr person

Påmelding

Meld deg på her

Det er fortsatt ledige plasser på kurset.

Vilkår for påmelding

En endelig bekreftelse på om kurset blir avholdt vil komme etter påmeldingsfristen er utløpt.  Når du har mottatt denne bekreftelsen er påmeldingen bindende.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter, medlemmer av Samfunnsbedriftene og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.