Kursbeskrivelse

Fremtidens arbeidsliv er i stadig endring – hvordan skal vi alle klare å være attraktive og relevante? Hvilke karrierekompetanser har vi behov for?

Vårt oppdrag fra NAV i Arbeidsforberedende trening (AFT) er å bistå mennesker til å søke, få og beholde jobb. For å lykkes med dette må våre jobbsøkere trene opp karrierekompetanser. Dette gjelder oss alle, enten vi er i jobb eller skal inn i jobb.

iFokus AS jobber for å styrke karrierekompetanser både hos ansatte og jobbsøkere, og opplever at det er de samme faktorer som gjelder for oss alle.

Kurset har til hensikt å øke din bevissthet om hvordan ulike karrierekompetanser påvirker oss i arbeidslivet.
Hvordan jobber vi med jobbsøkere og oss selv gjennom å trene på dette.

Sentrale emner

  • Bli mer bevisst på hvordan holdning, kunnskap og mestringsstrategier påvirker vår evne og motivasjon til
    å søke jobb, få og beholde jobb.
  • Hvilke karrierekompetanser er det viktig å jobbe med i AFT-tiltaket og hvordan kan man jobbe med dem.
  • Hvordan kan opplæringsplaner styrke bevissthet og innlæring av karrierekompetanser.

Foredragsholder

Heidi Kristiansen, Jobbkonsulent, iFokus Arbeidsinkludering AS

Frem til hun begynte ved iFokus Arbeidsinkludering AS i 2006, har Heidi hatt ulike stillinger innen IKT i privat næringsliv. Hun har bred erfaring og kompetanse innen personalledelse, teamutvikling og endringsprosesser og har blant annet bygget opp to IKT-avdelinger. Heidi har opparbeidet seg solid kompetanse innen strukturert kartlegging og dokumentasjon. I tillegg til å jobbe med veiledning og coaching på individnivå har hun vært kursleder i programmet Jeg Gjør Forskjellen, et program for styrking av nærvær og oppfølging av sykefravær i arbeidslivet. Heidi er opptatt av bevisstgjøring av egne ressurser og tankemønster som utgangspunkt for endring og egen utvikling. Hun har formalkompetanse innen personalledelse, arbeids- og organisasjonspsykologi, HR Management og markedsføring. Som person er Heidi engasjert, løsningsorientert, fleksibel og ser muligheter.

Nøkkelinformasjon

Kurset går over to dager og det er plass til maks 12 kursdeltakere. Mer informasjon og praktisk informasjon om gjennomføring vil bli sendt ut nærmere kursstart til de påmeldte.

Målgruppe: Veiledere i AFT
Dato: 26. og 27. oktober kl 10.00-11.45
Plattform: Whereby
Pris: 1 200 kroner pr person

Påmelding

Meld deg på her (påmeldingsfrist: 28. september)

Vilkår for påmelding
Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til hilde@asvl.no. Avmelding etter påmeldingsfristen vil bli belastet med full kursavgift.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Samfunnsbedriftene og Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.