ASLVs lederprogram – endelig vår tur!

Sammen med Ordtilhandling har vi utviklet et lederprogram for våre daglige ledere/ attføringsledere med utgangspunkt i Ordtilhandlings ledelsesfilosofi. Gjennom vår avtale med Ordtilhandling har vi greid å tilgjengeliggjøre dette programmet for vår bransje til en veldig god pris.

Lederprogrammet fra Ordtilhandling er praktisk orientert og går rett inn i hverdagen din som leder. Programmet vil også gi deg som leder et verdifullt nettverk i bransjen. Programmet er samlingsbasert og består av seks moduler av to dager i løpet av ti måneder. Hver samling foregår i fine omgivelser på Scandic Oslo Airport. Deltakerne vil bli delt opp i mindre grupper som de følger gjennom hele programmet som hverandres mentorer. Oppstart i slutten av januar og avslutning i begynnelsen av desember 2022 (se nøkkelinformasjon under).

Les også:

Vil du utvikle deg som leder?

Kursbeskrivelse

Samarbeidet mellom JCP Nordic og Hans Trygve Kristiansen har gitt Ordtilhandling en spisskompetanse på ledelsesutvikling, virksomhetsutvikling, fokusert trening, profesjonell presisjon og tydelig samspill:

Lederprogrammet Ordtilhandling er basert på lang erfaring og kjent utviklingsteori. Programmet har til hensikt å utvikle ledere som vil skape resultater sammen med andre. 

Utvikling skjer i dyptgripende prosesser i samspill med andre ledere fra vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter over hele landet.

Lederprogrammet tar utgangspunkt i virksomheten du jobber i nå, og setter ambisjon, kultur og treningsmål, slik at du kan utvikle bedriften. ​Vi avklarer alltid den enkelte leders rammebetingelser og tar hensyn til disse. Samtidig vil teamet og virksomheten bli trukket inn i arbeidsoppgavene til lederen underveis i programmet. På denne måten utvikler vi ikke bare den enkelte leder, men også virksomhetene.

Spørsmålene blir de samme for enkeltpersoner, avdelinger og hele virksomheter. Hva betyr dette målet for oss og meg? Hva skal jeg bidra med? Skal vi oppnå det vi ønsker, må vi holde fokus på det vi jobber med i utviklingslinja. Hva er det viktigste av det viktige for å utvikle oss i riktig retning? Og hvilke utviklingsmål må vi sette oss for å nå resultatmålene?

Les hvorfor programmet passer for ledere i vekst – og attføringsbransjen

Samlinger

 • Modul 1 (januar):
  Presentasjon av lederprogrammets filosofi, igangsettelse av treningsprosess og bruk av utviklingsplan. Lederens posisjon og rolle. Oppstart ambisjonsprosessen.
 • Modul 2 (mars):
  Målrettet lagorganisering med fokus på 100% ansvar og samspillssoner
 • Modul 3 (mai):
  Utvikling av prestasjonskultur, relasjonelt perspektiv, rollebevissthet, feedback-kultur og verdier som gir verdi.
 • Modul 4 (august):
  Ledelse i en prestasjonskultur. Visjon og verdier som verktøy, egen leder-påvirkning, treningsmål vs. resultatmål.
 • Modul 5 (oktober):
  Helhetslederen, balansen mellom management vs. leadership, prestasjonscoaching og oppfølging.
 • Modul 6 (desember):
  Oppsummering, utvikling av lederverktøy og videreføring av Ordtilhandling.

Foredragsholdere

Stian Karlsen er gründer, leder og forretningsutvikler i JCP Nordic i over 20 år, et av Nordens største og ledende kommunikasjonshus med sterkt fokus på prestasjonskultur og utvikling av medarbeidere.

 

 

Hans Trygve Kristiansen er en av hovedpersonene bak «det norske idrettseventyret» på 1990-tallet som elitetrener på skøyter og tilknyttet Olympiatoppen. Siden da har han også ledet utviklingsprosesser i flere av landets største virksomheter.

 

Nøkkelinformasjon

Kurset går over seks samlinger à to dager og det er plass til maks 40 kursdeltakere. Mer informasjon og praktisk informasjon om gjennomføring vil bli sendt ut nærmere kursstart til de påmeldte.

Målgruppe: Daglige ledere og attføringsledere
Datoer:
26. og 27. januar
23.-24. mars
11.-12. mai
17.-18. august
19-20. oktober
7.-8. desember
Klokkeslett: fra kl 10.00 på dag 1 til kl 16.00 på dag 2
Hotell: Scandic Oslo Airport, Gardermoen
Pris: 55 000,-, inkl 2 dagpakker, overnatting mellom kursdagene og middag for alle 6 samlinger. Drikke til middag og evt tilslutningsovernattinger kommer i tillegg.

 

Påmelding

Meld deg på her
Påmeldingsfrist: 15. desember

Vilkår for påmelding
Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til kurs@asvl.no. Avmelding etter påmeldingsfristen vil bli belastet med full kursavgift.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Samfunnsbedriftene og Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.