Kursbeskrivelse:

I samarbeid med Profråd Karriereverktøy arrangerer vi grunnleggende kurs i karriereveiledning. Kurset setter søkelys på veiledningsteori og kommunikativ ferdighetstrening. Det legges spesiell vekt på en helhetlig tilnærming til veiledning og utvikling av dine ferdigheter for å gi oppmerksomhet og skape refleksjon. Kurset er praktisk rettet og det gjennomføres flere sekvenser med veiledningstrening. Kurset gir i tillegg sertifisering i Profråd Interesse. Mange kjenner til SIT (Solbergs Interessetest) utviklet ved NTNU av professor Solberg. Verktøyet heter i dag Profråd Interesse og er en del av et mer omfattende karriereveiledningsprogram fra Profråd Karriereverktøy. Kurset er egnet også for de som ikke skal tegne lisens på Profråd Interesse, men bare ønsker å styrke egen veiledningskompetanse.

Mulighet for videre studier etter kurset:

Ved gjennomført sertifisering i Profråd Interesse er det mulig å gjennomføre videre studie i karriereveiledning ved NTNU.

Emne RAD 6010 gir 7,5 studiepoeng. Emnet er spesielt tilpasset de som har gjennomført vårt kurs i grunnleggende karriereveiledning. Krav: Gjennomført grunnleggende kurs i karriereveiledning inkl sertifisering i Profråd Interesse.  Emnet settes opp basert på etterspørsel. Ta kontakt med ASVL ved interesse. Søknad direkte til NTNU når studiet settes opp.

Sentrale emner:

 • Karrierelæring
 • Erfaringslæring og veiledning
 • Helhetlig tilnærming i veiledning
 • Å lære er å oppdage
 • Aktiv lytting
 • Spørsmålstilling
 • Oppsummering – Parafrasering
 • Empatisk konfrontasjon
 • Utfordre
 • Valg av tema, styre samtalen
 • Direkte råd, anbefaling og instruksjon
 • Karrierekompetanse
 • Bruk av narrativ teori i veiledningen
 • Veiledningstrening
 • Veiledningsmetodikk
 • Solbergs typelære – basert på Hollands RIASEC
 • Trening i praktisk bruk av Profråd Interesse
 • Gjennomgang av Profråd Interesse-rapportens oppbygging
 • Gjennomgang teknisk plattform fra Profråd

Kursholder:

Christian Grytnes, Profråd Karriereverktøy

Christian har fagutdanning innen byggfag. Han har også tatt rådgivningstudie på NTNU.
Han har jobbet med fagutvikling og undervisning innen veiledningsfaget de 25 siste årene.
Fra 2010 har han eid og utviklet Profråd Karriereverktøy.
Sammen med NTNU har disse verktøyene blitt videreutviklet faglig og teknisk.
I dag jobber han med utvikling innen karriereveiledning, lederutvikling, undervisning og utvikling av digitale veiledningsverktøy innen karrierefeltet.

Nøkkelinformasjon

Dato: 29.-30. november (fysisk samling) +  (digital samling)
Tid: 29. november kl 10.00 – 16.00/ 30. november kl 09.00 -15.00
Tid: 2. samling: 4. januar kl 09.00-15.00 (digital samling)
Sted: Best Western Plus Oslo Airport, Ravineveien 11
Pris for kurs arrangert av ASVL: 6 400 kr pr pers.
OBS! Evt overnatting kr 1250,- pr natt og middag kr 425,- kommer i tillegg og faktureres sammen med kursavgiften – dette velges i påmeldingsskjemaet.(Tilsvarende kurs direkte fra Profråd Karriereverktøy koster 7 400 kr eks mva)
Målgruppe: Kurset retter seg mot veiledere, jobbkonsulenter og arbeidsveiledere i AFT og VTA som ønsker grunnleggende veiledningskompetanse, styrke sine ferdigheter som karriereveileder og øke sin forståelse for interessekartlegging.

 

Påmelding

Meld deg på her

Påmeldingsfrist: 28. oktober