Meld deg på årsmøte i ASVL Midt-Norge.

Program dag 1 – Mandag 30. mai

11.00 – 12.30 Registrering og innsjekking

12.30 – 13.30 Lunsj

13.30 – 13.45 Oppstart v/styreleder Ingalill Råket med velkomst av ordfører i Oppdal, Geir Arild Espnes

13.45 – 14.30 «Erfaringer knyttet til omorganisering av attføringsvirksomheter for å tilpasse seg NAV sine krav» v/Ståle Lurås, BDO

14.30 – 14.45 Pause m/nogo åttåt

14.45 – 15.30 «Betydningen av et godt samarbeid mellom lokalt Nav-kontor og vekstbedrift» v/Rune Gundersen, Tiltaksansvarlig NAV i Heim kommune.

15.30 – 15.45 Pause m/nogo åttåt

15.45 – 16.30 Nytt fra ASVL v/Dag Sandvik

16.45 – 17.45 Årsmøte

19.00 – 19.30 Mingling

19.30 Middag

Program dag 2 – Tirsdag 31. mai

Paneldebatt

09.00 – Innledning til debatten v/ styreleder Victor Norman og Dag Sandvik

10.00 – 10.30 Presentasjon og korte innlegg fra deltakerne i debatten

10.30 – 11.30 Paneldebatt

11.30 – 11.45 Pause/beinstrekk/utsjekk

11.45 – 12.45 Paneldebatt fortsatt

12.45 – 13.00 Pause/beinstrekk

13.00 – 13.30 Oppsummering og konklusjon

13.30 Lunsj og hjemreise

Se programmet samt informasjon om paneldebatten her

 

Praktisk informasjon:

Dato: 30.-31. mai – fra lunsj til lunsj
Hotell: Quality Hotel Skifer
Pris:
Konferanseavgift m/ 1 overnatting  kr. 3500 ,- pr  pers. m/ middag som inkluderer drikke til maten.
Konferanseavgift uten overnatting  kr. 2350,- pr. pers. m/ middag som inkluderer drikke til maten.
Konferanseavgift kun 2 dagpakker kr. 1300,- pr. pers.

 

Påmelding

Meld deg på her

OBS! Påmeldingsfrist 15. mai