- Varig tilrettelagt arbeid er en god ordning, sier arbeids- og sosialministeren.

To menn ikledd arbeidsantrekk og hjelm håndterer avfall
Foto: Joakim S. Enger

Regjeringen la 14. mai fram revidert nasjonalbudsjett.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Varig tilrettelagt arbeid med 15 millioner kroner i andre halvår.

-Dette er gledelige nyheter. Det er behov for minst 2.000 nye tilrettelagte jobber i denne stortingsperioden, og dette er et skritt på veien. Lokalt betyr dette at jobbsøkere som har stått på søkerliste i årevis, endelig får muligheten til å bli en del av det arbeidslivet, sier Dag Sandvik, direktør i ASVL.

– Varig tilrettelagt arbeid er en god ordning som har åpnet døren inn i arbeidslivet for personer som har stått utenfor. Mange deltakere er brakt ut av isolasjon og inn et arbeidsfellesskap. Ikke minst gjelder dette mange utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser. Å bidra til samfunnet gir selvfølelse og verdighet. Regjeringen har derfor signalisert i Granavolden-plattformen at den ønsker å styrke varig tilrettelagt arbeid og øke antall plasser, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i en pressemelding.

Bevilgningen gir rom for en opptrapping på rundt 300 jobber, og jobbene kommer både i vekst- og attføringsbedrifter og i andre virksomheter (såkalt Varig tilrettelagt – ordinær).

I statsbudsjettet for 2019 la regjeringen opp til 700 nye jobber.

-ASVL følger opp politisk for å sikre at de gruppene som har størst behov får tilbud, og for å sikre en rettferdig geografisk fordeling av de nye jobbene, sier Sandvik.