Kursbeskrivelse:

Hva er egentlig kvalitet i karriereveiledning, hva betyr karrierekompetanse, karrierelæring og karrierelæringsaktiviteter? Hvordan kan jeg fremme læring,  hvilke verktøy skal jeg bruke, og hvordan kan jeg jobbe med dette i min hverdag?

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir, tidligere Kompetanse Norge) har på oppdrag fra regjeringen utarbeidet et rammeverk for kvalitet i karriereveiledning. Rammeverket er tverrsektorielt og hver bransje og bedrift må finne sin måte å benytte det på. Rammeverket består av 4 områder med tilhørende ressurser: 

 • Kvalitet – hvordan sikre høy kvalitet i karriereveiledning
 • Etikk – hvordan legge til rette for god og etisk forsvarlig praksis 
 • Karrierekompetanse – hvordan legge til rette for karrierelæring som gir økt karrierekompetanse hos mottakere av karriereveiledning
 • Kompetansestandarder – hvilken kompetanse bør vi som arbeider med karriereveiledning ha

I dette kurset gjør vi oss kjent med de ulike begrepene og hva de betyr i vår kontekst. Vi utforsker rammeverket og verktøyene som er tilgjengelig, og ikke minst jobber vi sammen i en work shop dag 2, for å utvikle karrierelæringsaktiviteter som du kan benytte i din hverdag overfor dine målgrupper. 

Vårt mål med kurset er at du skal ha opparbeidet kjennskap til begrepene og rammeverket, at du skal kunne nyttiggjøre deg de tilgjengelige ressursene, at du skal ha med deg relevante karrierelæringsaktiviteter tilbake til egen bedrift, og at du skal ha både kunnskap og inspirasjon til å videreutvikle karriereveiledningen i hverdag. 

Sentrale emner

 • Begrep og teorier: Karriere – Veiledning – Læring – Kvalitet
 • Gjennomgang av Rammeverk for kvalitet i karriereveiledning:
  • Etikk og tilgjengelige verktøy
  • Kompetansestandarder og egenevaluering
  • Kvalitetssikring og verktøyet “Vår kvalitet”
  • Karrierekompetanse – hva og hvordan
 • Karriereknappene – områder for utforskning og læring
 • Karrierelæring og verktøyet “Din karrierelæring”
 • Workshop: Utvikling av karrierelæringsaktiviteter

Kursholder

Merethe Horgen, Fagutvikler hos ASVL. Hun har bygget erfaring i arbeidsinkluderingsbransjen siden 2003. Hun har erfaring fra en rekke tiltak både som veileder, teamleder, prosjektleder for kvalitetssikring og som fag- og utviklingsansvarlig hos tiltaksleverandør. Merethe har blant annet veiledning, rehabilitering og arbeidspsykologi på universitetsnivå som kompetansefelt og har selv flere ulike sertifiseringer innen karriereveiledning.

Nøkkelinformasjon

Kurset har 2 dagers fysisk samling

Målgruppe: Fagansvarlige, veiledere i AFT og arbeidsledere i VTA
Dato/klokkeslett:
31. mai, kl 10.00-1600
1. juni, kl 09.00-15.00
Sted: Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo sentrum
Pris: 3 800,- inkl lunsj 2 dager

 

Overnatting

I år kan dere fritt velge hvor dere selv ønsker å booke overnatting. For dette kurset kan vi anbefale dere å booke overnatting på  Scandic Solli som ligger ca 500 meter fra kurslokalet. Vi minner om våre medlemsfordeler som er fremforhandlet for ASVLs medlemmer hos både Scandic og Thon. Rabattkoder for booking av overnatting finner dere på våre lukkede medlemssider. (Dersom du ikke har innloggingsdetaljer kan dette fås ved å kontakte hilde@asvl.no)

Påmelding

Meld deg på her

Påmeldingsfrist: 2. mai

Vilkår for påmelding

i arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert eller så snart vi ser at kurset har nok deltakere til å gjennomføres. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Avmelding etter påmeldingsfristen vil kunne bli belastet med full kursavgift. Avmelding sendes skriftlig til hilde@asvl.no.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Samfunnsbedriftene og Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.