Kursbeskrivelse

Fremtidens arbeidsliv er i stadig endring – hvordan skal vi alle klare å være attraktive og relevante? Hvilke karrierekompetanser har vi behov for?

Vårt oppdrag fra NAV i Arbeidsforberedende trening (AFT) er å bistå mennesker til å søke, få og beholde jobb.

For å lykkes med dette må våre jobbsøkere trene opp karrierekompetanser. Dette gjelder oss alle, enten vi er i jobb eller skal inn i jobb.

iFokus jobber for å styrke karrierekompetanser både hos ansatte og jobbsøkere, og opplever at det er de samme faktorer som gjelder for oss alle.

Kurset har til hensikt å bli mer bevisst hvordan ulike karrierekompetanser påvirker oss i arbeidslivet, hvordan jobber vi med jobbsøkere og oss selv gjennom å trene på dette.

Sentrale emner

  • Bli mer bevisst på hvordan holdning, kunnskap og mestringsstrategier påvirker vår evne og motivasjon til å søke jobb, få og beholde jobb
  • Hvilke karriereferdigheter er det viktig å jobbe med i AFT-tiltaket og hvordan kan man jobbe med dem
  • Hvordan kan opplæringsplaner styrke bevissthet og innlæring av disse

 

Kursansvarlig

Åshild Rakke, Seniorkonsulent, iFokus Arbeidsinkludering AS

Hun har jobbet over 20 år i flybransjen i ulike roller. De siste 14 årene har hun hatt sitt arbeidsforhold ved iFokus Arbeidsinkludering AS. Spesialfelt er kartlegging, dokumentasjon og utvikling av mennesker. Med hjelp av ulike verktøy og metodikk, bidrar hun til å skape rom for


Nøkkelinformasjon

Målgruppe: Veiledere i AFT
Dato: 28. april

Sted: Gardermoen Airport Hotel, Gardermoen

Pris: 3.500 kroner

Påmelding

På bakgrunn av dagens situasjon har vi besluttet å utsette kurset på ubestemt tid. Ny kursdato vil komme på våre nettsider på et senere tidspunkt.

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til hilde@asvl.no. Avmelding etter påmeldingsfristen vil bli belastet med full kursavgift.

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.