Kursbeskrivelse:

Supported Employment (SE) er en metodikk som  opprinnelig ble utformet for å fremme utviklingshemmedes ressurser og sikre utsatte grupper arbeid. 

Metodikken får stadig sterkere forankring hos NAV og benyttes nå i alle tiltak. 

Erfaring i tiltaksbedrifter har vist at implementering av SE er hensiktsmessig for å fremme formidling til jobb i tiltak som AFT, men også for å sikre en god leveranse i tiltak som VTA. SE sammenfaller godt med vårt konsept Inkluderende Bedrift. 

Kurset gir en grunnleggende innføring i SE, praktiske øvelser og nyttige verktøy til bruk i hverdagen. Gjennom vårt kurs i SE styrker du kvaliteten i hele prosessen med deltakere i alle tiltak, med vekt på målrettet utviklingsarbeid sammen med både deltaker og ordinært arbeidsliv. Dette for å innfri våre samfunnsoppdrag fra NAV om å utvikle ressurser, prøve ut arbeidsevne og styrke mulighetene for ordinært arbeid.

Etter endt kurs skal du være i stand til å benytte SE som metodikk i ditt daglige virke og utvikle best practice basert på SE-metodikk i egen hverdag. 

Sentrale emner

  1. Bakgrunn for SE
  2. Verdigrunnlag i SE
  3. SE versus IPS
  4. Dilemmaer teori versus praksis
  5. Femtrinnsmodellen
  6. Verktøy, metoder og Inkluderende Bedrift
  7. SE sin plass i AFT og VTA
  8. SE-ferdigheter hos veiledere og arbeidsledere
  9. Implementering i egen organisasjon og arbeidshverdag
  10. Videre fordypning i SE og Kvalitetssikring gjennom SEQF (Supported Employment Quality Framework)

Kursholdere

Merethe Horgen, Fagutvikler hos ASVL. Hun har bygget erfaring i arbeidsinkluderingsbransjen siden 2003. Hun har erfaring fra praksisfeltet og en rekke tiltak både som veileder, teamleder, prosjektleder for kvalitetssikring og som Fag- og Utviklingsansvarlig hos Enter Kompetanse i Drammen. Merethe har blant annet vært prosjektleder for Arbeidsdirektoratets forsøk med Supported Employment hos Enter og har samarbeidet med Grete Wangen ved OsloMet/Seno om utvikling av kurs i kvalitetsrammeverket for SE, SEQF.

Nøkkelinformasjon

Kurset har 2 dagers fysisk samling + 3 timers erfaringsutveksling digitalt (plattform er Google Meet).

Målgruppe: Faglige ledere, veiledere i AFT og arbeidsledere i VTA
Dato/klokkeslett:
4. mai, kl 10.00-16.00 (fysisk)
5. mai, kl 09.00-15.00 (fysisk)
9. juni, kl 09.00-12.00 (digitalt)
Sted: Radisson Blu Caledonien, Kristiansand

Pris
: 2 950,- (Overnatting kommer i tillegg.)
Middag: Dersom det er ønskelig med en felles middag på kvelden den 4. mai, bestiller vi bord på en lokal restaurant. Kryss av i påmeldingsskjema om du ønsker å delta på dette. Vi gjør oppmerksom på at middag og drikke må gjøres opp individuelt på stedet.

 

Påmelding

Meld deg på her

Påmeldingsfrist: 4. april

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert eller så snart vi ser at vi har nok deltakere til å gjennomføre kurset.. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til kurs@asvl.no. Avmelding etter påmeldingsfristen vil bli belastet med full kursavgift.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Samfunnsbedriftene og Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.