Kursbeskrivelse:

I dette webinaret presenterer vi vårt arbeid med karriereveiledning. Du blir kjent Profråd Karriereverktøy og InFlow24. I tillegg lærer du om veiledning med utgangspunkt i deres styrker og svakheter.

ASVL har forhandlet frem medlemspriser på Profråd Karriereverktøy og InFlow24. Begge programmene består av flere digitale verktøy for bred og helhetlig utforsking av ressurser og muligheter i utdanning og jobb.

I dette webinaret tar vi en gjennomgang av hvorfor vi i ASVL har valgt rette oppmerksomheten mot karriereveiledning og karrierelæring. Vi gir en kort innføring i rammeverket for kvalitet i karriereveiledning og de tilhørende ressursene, før vi får en presentasjon av verktøyene.

Profråd Karriereverktøy viser oss hvordan vi kan jobbe med rammeverket for kvalitet i karriereveiledning gjennom modulene Profkart Mestring, Profråd Karriere og Profråd Interesse.

Sertifisering i ett eller flere av verktøyene i Profråd Karriereverktøy sikrer effektivitet og kvalitet i lærings- og utviklingsprosesser. Sertifisering i verktøyet Profråd Karriere gir 7,5 studiepoeng ved NTNU. Gjennomgangen av verktøyene fra Profråd avsluttes med informasjon om neste mulighet for kurs/studier.

InFlow24 viser oss hvordan vi kan arbeide med utgangspunkt i styrker og ressurser for å øke kvalitetn i karriereveiledningen gjennom bruk av deres verktøy, som består av ulike profiler for utforsking av: Interesser, Mestring og motivasjon, Preferanser, 24-timers mennesket og Livsstil.

Sertifisering i InFlow24 gjennomføres av CXS. Du vil også få informasjon om deres kurs i dette webinaret.

 

Kursholdere:

Christian Grytnes, Profråd Karriereverktøy

Henrik Aarnes Wiik, CXS

Unni Roan Gran, CXS

Nøkkelinformasjon

Dato: 4. oktober

Klokkeslett: 11.00-11.45 ASVL presenterer
12.00-13.00 Profråd Karriereverktøy presenterer
13.15-14.15 InFlow24 presenterer

Plattform: Google Meet

Pris: Gratis
Målgruppe: Fagledere, veiledere i AFT og arbeidsledere i VTA

 

Påmelding

Du deltar i webinaret ved å følge denne linken 4. oktober kl 12.00;
meet.google.com/jwd-mefu-rkw

Vi anbefaler å legge linken i din kalender og få påminnelse før start.